Numer telefonu - Centrala Telefoniczna sieci T-Mobile

Kontakt telefoniczny przez Centralę. Nr telefonu: (22)413 60 00

T-Mobile Polska S.A.
Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
KRS 0000391193 (Odpis KRS)
REGON 011417295
NIP 526-10-40-567
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości

Numer telefonu - Biuro numerów T-Mobile

  • *42913 tylko dla klientów T-Mobile
  • 602 913 000 dla wszystkich sieci