Naszym priorytetem i tym, czym chcemy wyróżniać się na rynku, jest najlepsza, jakość sieci, jaką możemy zapewnić naszym klientom, dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze radiowej.

W połowie maja 2012 rozpoczęliśmy kluczowy dla nas projekt modernizacji sieci, obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę. Czas jego trwania zaplanowany został na dwa lata, a cała Polska została podzielona na niewielkie obszary geograficzne tzw. klastry, w których prowadzone są prace. Takie rozbicie pozwala nam zachować płynność procesu całkowitej wymiany sieci nadajników, a także możliwie wykluczyć niedogodności dla użytkowników, wiążące się z działaniami trwającymi w ich okolicach.

Poprzez modernizację i budowę sieci współdzielonych chcemy z końcem projektu zaoferować najlepszą i najnowocześniejszą sieć w kraju. Oznacza to dla naszych klientów dużo większy zasięg i większą pojemność sieci, a co za tym idzie, dużo szybszą transmisję danych w sieci 3G. Testy, które prowadzimy na już zmodernizowanych obszarach wskazują, że średnie prędkości przesyłu danych wzrastają nawet kilkakrotnie, przy jednoczesnym wzroście liczby transferu danych średnio o ok 60%. Sprawdź nasz obecny zasięg na interaktywnej mapie zasięgu.  

Dążymy do tego, by nasi klienci mogli korzystać z największej sieci w kraju – liczba stacji bazowych, które z końcem projektu będą mieć do dyspozycji użytkownicy T-Mobile, zwiększy się aż o 40%! Co więcej, będą to najnowocześniejsze stacje w Europie i jednych z najnowocześniejszych na całym świecie.

Sprzęt, na który wymieniamy nasze dotychczasowe nadajniki, to urządzenia najnowszej generacji, dużo bardziej wydajne, energooszczędne, a przede wszystkim – przygotowane do wspierania najnowocześniejszych technologii i rozwiązań sieciowych, np. technologii LTE.

Projekt modernizacyjny jeszcze w tym roku wprowadzi także nową jakość sieci 3G – UMTS, ze szczególnym naciskiem na poprawę zasięgu sieci na obszarach podmiejskich i wiejskich.
W przypadku sieci 2G, po modernizacji nasi klienci odczują znaczną poprawę zasięgu oraz jakości połączeń szczególnie wewnątrz budynków, np. w biurach, siedzibach firm, magazynach, ale także w mieszkaniach.
Do tej pory zmodernizowaliśmy już infrastrukturę na 61% obszaru Polski, obejmującym 51% populacji kraju.

W ramach projektu podejmujemy szereg działań informacyjnych, dotyczących postępów prac technicznych i ich aktualnego statusu. Staramy się informować naszych klientów indywidualnie o trwających pracach, ale także dotrzeć do społeczności lokalnych tam, gdzie prace zostały zakończone, by zaprezentować nową, lepszą jakość sieci. Specjalny, supernowoczesny T-Mobile Truck odwiedza kolejne miejscowości, aby nasi klienci na własne oczy mogli przekonać się o możliwościach zmodernizowanej infrastruktury. Jest to mobilny show room, który pokazuje szereg naszych usług i możliwości mobilnego Internetu. T-Mobile Truck wyposażony jest w systemy interaktywne, sześć monitorów plazmowych, ekrany dotykowe, tablety i laptopy. Wszystko po to, by umożliwić testowanie nowej jakości sieci T-Mobile.

T-Mobile Polska w swojej sieci wykorzystuje wyłącznie technologie łączności mobilnej, które są sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników.

Rygorystyczne stosowanie się do obowiązujących zapisów polskiego prawa dotyczących pól elektromagnetycznych upoważnia T-Mobile Polska (T-Mobile Polska) do oświadczenia, iż:

  • Wszystkie stacje bazowe są badane przez certyfikowane laboratoria i w miejscach normalnie dostępnych dla ludności nie emitują pól elektromagnetycznych o gęstości strumienia mocy przekraczającej wartość - 0,1 W/m2.
  • Wartość tę określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. RP nr 192 poz. 1883 2003 rok).
  • Pomiary pola elektromagnetycznego stacji bazowych T-Mobile Polska wykonywane przez certyfikowane laboratoria wykazują, że rzeczywiste natężenie jest dużo niższe od dopuszczalnych polskim prawem (10 do 1000 razy mniej).
  • Elementem polityki środowiskowej T-Mobile Polska jest stałe monitorowanie i rygorystyczne przestrzeganie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności.
  • Standardy dla stacji bazowych T-Mobile Polska oparto o nadajniki o małych mocach wyjściowych i anteny kierunkowe, co skutkuje dokładną kontrolą emisji pola elektromagnetycznego.
  • Zweryfikowane badania naukowe nie wskazują, aby pola elektromagnetyczne o poziomach natężenia dopuszczonych polskimi rygorystycznymi przepisami, mogły oddziaływać biologicznie (Programy badawcze pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia WHO).
  • T-Mobile Polska – posiadacz certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO14001:2004 - przy planowaniu, budowie i eksploatacji stacji bazowych wykorzystuje doświadczenia swoich najlepszych inżynierów i specjalistów, co w połączeniu z niewielką mocą wykorzystywaną w nadajnikach zapewnia bezpieczeństwo sieci T-Mobile.