Mapa zasięgu

Obecny zasięg

Mapa przedstawia orientacyjny zasięg sieci T-Mobile w podziale na technologie GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, WLAN. Z uwagi na zmienność naturalnych warunków propagacji fal radiowych, zależność od typu zabudowy i dynamiczną rozbudowę sieci prezentowany zasięg może ulec zmianie. Mapa nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i nie może być podstawą ewentualnych reklamacji. Zarówno niniejsza mapa, jak i inne składniki niniejszego opracowania, są objęte ochroną prawną, co w szczególności oznacza, że żadna jego część, zarówno w całości, jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób, w tym elektroniczny, mechaniczny lub fotograficzny, oraz nie może być przechowywana w żadnej bazie danych - bez pisemnej zgody T-Mobile Polska