Strategia odpowiedzialnego biznesu T-Mobile

Rozumiemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako odpowiedzialność za wpływ naszych działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko.

Nasze działania prowadzimy zgodnie z przyjętą przez Zarząd T-Mobile Polska strategią odpowiedzialnego biznesu. Strategia CR T-Mobile Polska S.A. jest dokumentem wytyczającym kierunki działań wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy. T-Mobile Polska S.A. przyjmuje definicję społecznej odpowiedzialności biznesu (CR) zgodną z definicją międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Rozumiemy zatem społeczną odpowiedzialność biznesu jako odpowiedzialność za wpływ naszych działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko.

Podjęcie współpracy z Policją i włączenie się do programu Child Alert w trosce o bezpieczeństwo dzieci jest spójne z naszą strategią CR.

Przeczytaj więcej o strategii  odpowiedzialnego biznesu w T-Mobile: http://firma.t-mobile.pl/pl/odpowiedzialnosc/nasze-podejscie