Od początku działalności T-Mobile Polska istotny był dla nas sposób prowadzenia biznesu. Wiedzieliśmy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczanych klientom oraz przychylności otoczenia społecznego.

Czytaj więcej O naszym podejściu
pmk680x300.jpg

Poznaj działania CR za rok 2020

Przeczytaj o naszych działaniach w zakresie odpowiedzialności biznesu, które realizowaliśmy w 2020 r.
odpowiedzialnosc_wolontariat_680x300.png (kopia)

ODPOWIEDZIALNI W CYFROWYM ŚWIECIE

W T-Mobile Polska nasza największa odpowiedzialność to przede wszystkim dostarczanie wysokiej jakości usług i zapewnienie bezpiecznego korzystania z tych usług. Żyjemy w czasach, w których Internet w połączeniu z nowymi technologiami daje praktycznie nieograniczone możliwości nauki, poznawania świata i nowych ludzi. Nieumiejętne korzystanie z szerokiego dostępu do różnorodnych treści może jednak stanowić zagrożenie, szczególnie dla najmłodszych. Dlatego jednym z trzech priorytetów naszej strategii odpowiedzialnego biznesu jest realizacja inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo w sieci wśród użytkowników, szczególnie tych najmłodszych.
odpowiedzialnosc_dzialaniaspoleczne_680x300.jpg (kopia)

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Naszym celem w T-Mobile Polska jest taki sposób prowadzenia biznesu, by nie zapominać o społecznym aspekcie działalności naszej firmy. Wiemy jak ważni są dla nas ludzie – nasi pracownicy, klienci, lokalne społeczności czy osoby potrzebujące. Nasze działania społeczne kierujemy do szerokiego grona interesariuszy. Pomagają nam w tym również nasi pracownicy, którzy dzięki aktywnej postawie, angażują się zarówno w poszukiwanie potrzebujących, jak i w samą pomoc.
odpowiedzialnosc_eko_680x300.jpg

ODPOWIEDZIALNI WOBEC ŚRODOWISKA

Wraz z rozwojem technologii i wzrostem populacji, pojawiły się też zagrożenia związane z przyszłością naszej planety i zmian klimatu, jakie już dziś możemy dostrzec. T-Mobile Polska chce aktywnie przeciwdziałać zachodzącym zmianom i ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aby działania na rzecz środowiska były efektywne powinny być realizowane na większą skalę, dlatego powstała strategia WE CARE, która prezentuje plan działań T-Mobile Polska oraz sposoby na zaangażowanie naszych interesariuszy do współpracy na rzecz naszej planety.
Polski English
T-Mobile Polska