O Naszym podejściu

Od początku działalności T-Mobile Polska (T-Mobile Polska) istotny był dla nas sposób prowadzenia biznesu. Wiedzieliśmy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczonych klientom oraz przychylności otoczenia społecznego.

Czytaj więcej O Naszym podejściu
Poznaj działania CR za rok 2019

Poznaj działania CR za rok 2019

Już dziś przeczytaj o naszych działaniach w zakresie odpowiedzialności biznesu w broszurze podsumowującej raport odpowiedzialnego biznesu T‑Mobile. Pełen raport, poddany niezależnej weryfikacji, będzie można przeczytać już w wakacje.
odpowiedzialnosc_wolontariat_680x300.png

Zaangażowani w miejscu pracy

Charakter naszej firmy i jej sukces tworzą nasi pracownicy. W tym dziale prezentujemy nasz programy skierowane do pracowników i inicjatywy, które mają na celu stworzyć przyjazne środowisko pracy. Dodatkowe informacje na temat rekrutacji i pracy zawarte są w dziale Kariera.
odpowiedzialnosc_dzialaniaspoleczne_680x300.jpg

Zaangażowani społecznie

Przez lata angażowaliśmy się w działania na rzecz lokalnych społeczności, inicjując autorskie programy społeczne. W tym dziale prezentujemy nasze wsparcie dla organizacji społecznych, zaangażowanie naszych pracowników w działania społeczne w formie wolontariatu pracowniczego oraz sponsoring ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
odpowiedzialnosc_eko_680x300.jpg (kopia)

Zaangażowani ekologicznie

Działania przyjazne środowisku to jeden z priorytetów firmy. Nie tylko unowocześniamy infrastrukturę sieciową i informatyczną, ale również wprowadzamy ekologiczne rozwiązania w naszych biurach i w zarządzaniu flotą samochodową. W tym dziale opisujemy nasze inicjatywy wewnętrzne oraz te skierowane do klientów, jak recykling telefonów czy e-faktura.
ofirmie_zgodnosc_680x300.jpg

Zarządzanie zgodnością

Sukces w biznesie zależny jest od uczciwości w działaniach oraz szacunku dla prawa. W T-Mobile Polska oznacza to jednocześnie jasne zobowiązanie do przestrzegania zasad etycznych takich jak szacunek i uczciwość, które są podstawą Kodeksu Etyki Biznesu T-Mobile Polska.
ofirmie_system_680x300.jpg

System Zarządzania

System zarządzania w T-Mobile Polska jest wspomagany przez zapisy norm ISO 9001 (cała firma), ISO 27001 (podejście serwisowe obejmujące zasięgiem terytorium Polski), ISO 14001 (Pion Technologii i Innowacji).
Polski English
T-Mobile Polska