mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej
dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu
wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
wysłając e-mail na adres:
BOA@t-mobile.pl – w przypadku Klientów abonamentowych
BOU@t-mobile.pl – w przypadku Klientów Prepaid
telefonicznie pod numerem:
– 602 900 000 – w przypadku Klientów abonamentowych
– 602 960 200 – w przypadku Klientów Prepaid
wysłając wiadomość poprzez stronę T‑Mobile: https://www.t-mobile.pl/logowanie (po zalogowaniu),
przez aplikację mobilną (Mój T‑Mobile)
wysłając na adres korespondencyjny: T‑Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Znajdą nas Państwo pod adresem: T‑Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12; 02-674 Warszawa. Mogą Państwo napisać również
do Inspektora Ochrony Danych T‑Mobile na adres IOD@t-mobile.pl

Polski English
T-Mobile Polska