T‑Mobile Polska jest uczestnikiem wielu porozumień oraz przedsięwzięć, w ramach których realizowane są cele związane m.in. z bezpiecznym korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, wspomaganiem osób niepełnosprawnych oraz informowaniem o jakości usług telekomunikacyjnych. Zaangażowanie T‑Mobile we wszystkie poniżej wymienione inicjatywy wynika z podejścia do prowadzenia biznesu, gdzie pasja, zaangażowanie pracowników, zaufanie dostawców i partnerów biznesowych oraz jakość usług dostarczanych klientom a także przychylność otoczenia społecznego stanowią podstawę prowadzenia działalności gospodarczej.

Inicjatywy, w które zaangażowana jest T‑Mobile Polska:

1. Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych.

Kodeks został wypracowany w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przez operatorów sieci mobilnych, którzy dostrzegli konieczność wypracowania zasad bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, ze względu na szybki rozwój i coraz większą dostępność rozwiązań technologicznych (m.in. kolorowe ekrany, kamery wideo, możliwość nagrywania krótkich filmów, przesyłania wiadomości obrazkowych oraz przeglądarek internetowych), które mogą być używane do uzyskania dostępu do coraz to bardziej różnorodnych treści.

Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych (PDF, 52 KB)

2. Porozumienie na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej w stosunku do dzieci w ramach GSMA.

Porozumienie zostało zawarte na poziomie międzynarodowym w ramach stowarzyszenia operatorów sieci mobilnych GSM Association.

Porozumienie na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej w stosunku do dzieci w ramach GSMA (strona w języku angielskim)

3. Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Przedmiotem porozumienia jest w szczególności ograniczanie dostępu do nielegalnych treści i ochrona przed szkodliwymi zrachowaniami w Internecie, co jest szczególnie istotne, zwłaszcza dla bezpieczeństwa, edukacji oraz rozwoju dzieci powszechnie korzystających
z Internetu.

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. (PDF, 186 KB)

4. Code of Conduct.

Treść tego dokumentu przedstawia spójne zasady etyczne, którymi kierujemy się
w codziennej pracy i została ujednolicona w ramach całej Grupy Deutsche Telekom. Łącząc obowiązujące w T‑Mobile Polska standardy poszanowania prawa i przepisów ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi etycznego zachowania oraz Pięcioma Zasadami Postępowania staramy się je wdrażać we wszystkich przejawach swojej działalności biznesowej.

Code Of Conduct. (PDF, 2,1MB)

5. Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym.

Memorandum dotyczy wykonywania przez dostawców usług telekomunikacyjnych badań wskaźników jakości, a tym samym informowana swoich obecnych i potencjalnych klientów o faktycznej jakości świadczonych przez siebie usług. Tym samym określono zunifikowane, wspólne – do stosowania przez dostawców - wymagania co do wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych i wykonywania ich pomiarów.

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym. (PDF, 1,2MB)

6. Porozumienie w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkach obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz przekazywania informacji o korzystaniu z udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

T‑Mobile Polska jest Sygnatariuszem porozumienia w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących, które zostało podpisane dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych w ten projekt: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, izb zrzeszających firmy z branży telekomunikacyjnej, a przede wszystkim przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Udział w tej inicjatywie jest częścią przyjaznej polityki T‑Mobile w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Porozumienie w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkach obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz przekazywania informacji o korzystaniu z udogodnień dla osób niepełnosprawnych. (PDF 296 KB)

Polski English
T-Mobile Polska