Z myślą o rozwoju zawodowym, umacnianiu kompetencji, inspirowaniu do realizacji celów zawodowychi ambitnej ścieżki kariery postanowiliśmy stworzyć szereg programów i inicjatyw skierowanych do naszych pracowników. Realizujemy również działania zwiększające wiedzę pracowników T Mobile na temat CR i angażujemy ich w realizację celów strategicznych.

T Mobile Polska była wielokrotnie nagradzana za działania z zakresu Polityki Personalnej. W tym roku firma po raz ósmy z rzędu otrzymała certyfikat Top Employers, który wyróżnia najlepszych pracodawców. W T Mobile Polska wdrażanych jest wiele projektów i rozwiązań z zakresu nowoczesnej polityki personalnej. Jednym z nich jest Program Wsparcia Pracowników „Firma Przyjazna Pracownikom” podkreślający istotę równego traktowania i potencjału tkwiącego w różnorodności. Program ten jest ważnym elementem polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, wspiera założenia i zobowiązania jakie wynikają z podpisania Karty Różnorodności. W ramach części konsultacyjnej programu pracownicy otrzymują wsparcie w budowaniu satysfakcjonujących i efektywnych relacji zawodowych oraz w razie kryzysów osobistych . Ponadto w ramach programu pracownicy wspierani są w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym, towarzyskim i wypoczynkiem, ze szczególnym naciskiem na godzenie roli rodzicielskiej z rolą zawodową. W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy T Mobile mogą korzystać z dofinansowania żłobków, przedszkoli oraz wypoczynku dzieci, pomocy finansowej z tytułu narodzin/ przysposobienia dziecka i refundacji wyprawki szkolnej.

temp_nameW T-Mobile działa program wolontariatu pracowniczego „Radość Pomagania”. Z jednorazowej akcji powstał przez lata rozbudowany program.

 

Co roku pracowników do działania mobilizuje intranetowa Świąteczna Aukcja Charytatywna. Inicjatywę rozpoczyna wolontariat rodzinny. Podczas warsztatów, pracownicy i ich dzieci tworzą prace na aukcję. Dodatkowymi aukcyjnymi atrakcjami są „Prezenty pełne pasji”. W ramach mini konkursu wolontariackiego pracownicy Firmy ofiarowują na licytację niezwykłe prezenty. Kwota przekazana przez pracowników podczas licytacji jest podwajana przez
T-Mobile. W ramach trzynastu aukcji świątecznych firma i pracownicy udzielili pomocy na ponad 1.240.000 złotych.

Pieniądze uzyskane w ramach aukcji powierzane są wolontariuszom T-Mobile, którzy realizują autorskie projekty społeczne we współpracy z  organizacjami lokalnymi. Tylko w 2014 roku wsparcie uzyskało ponad 2800 osób. W ramach tegorocznej edycji programu również odbywają się cykliczne akcje wolontariackie. Pracownicy T-Mobile wraz z rodzinami, przyjaciółmi i  wolontariuszami ze społeczności lokalnych wspierają różne grupy: osoby chore; dzieci słabosłyszące; dzieci w trudnej sytuacji, czy zagrożone wykluczeniem społecznym. W gronie wolontariuszy znajdują się też miłośnicy psów, sportu i samby, którzy w ciekawy sposób pomagają innym, dzieląc się przy tym swoją pasją i propagując spędzanie wolnego czasu w zdrowy i wartościowy sposób. Pracownicy T-Mobile pomagają też zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w sieci, czy w drodze do szkoły oraz uczą jak fachowo udzielać pierwszej pomocy.

Mocną stroną programu jest fakt, że pracownicy dzielą się również swoją wiedzą zawodową z podopiecznymi i pracownikami szkół, domu dziecka, hospicjum i organizacji pozarządowych. To, na przykład, wiedza z zakresu budowania zespołu i pracy w grupie, zarządzania czasem, skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy.

Naszych wolontariuszy można również spotkać we Wrocławiu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Współtworzą oni największy festiwal filmowy w Polsce. Pomagają, zdobywają nowe doświadczenie i czerpią radość z uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu.

Projekt „Świąteczna Aukcja Charytatywna” otrzymał dwa wyróżnienia. W 2010 roku Laur Odpowiedzialności w konkursie przeprowadzonym przez Konfederację Lewiatan. W 2012 roku projekt został wyróżniony, w ramach konkursu „100 PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego”. Otrzymał 99% na 100% możliwych punktów i znalazł się w pierwszej trójce najlepszych programów w tej kategorii.

Polski English
T-Mobile Polska