Zaangażowani ekologicznie

T‑Mobile podejmuje szereg działań związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko. Dotyczą one zarządzania infrastrukturą sieciową i informatyczną i jej wpływem na otoczenie, zarządzania flotą samochodową firmy oraz tworzeniem dla klientów możliwości podejmowania działań ekologicznych.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

Jesteśmy odpowiedzialni na utrzymanie rozbudowanej infrastruktury sieciowej i informatycznej. Jednym z najważniejszych działań jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do pracy infrastruktury sieciowej i IT oraz do utrzymywania właściwej temperatury stacji bazowych (tzw. BTS). Ograniczenie zużycia energii jest możliwe m.in. dzięki nowoczesnemu planowaniu budowy stacji bazowych oraz wykorzystania inteligentnych BTSów. Nowoczesne planowanie pozwala na wykorzystanie naturalnych metod ogrzewania oraz chłodzenia, co może obniżyć zużycie energii od 20% do 40%. Z kolei tzw. inteligentne BTSy, w zależności od chwilowego obciążenia, wyłączają niewykorzystywane sektory. Mogą być one zasilane zieloną energią, czyli pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W naszym przypadku są to baterie słoneczne oraz zasilanie wiatrowe, które aktualnie testujemy.

Jesteśmy również właścicielem około 20 obiektów centralowych i tzw. data center, zajmujących powierzchnię 7500m2 (dla porównania pełnowymiarowe boisko piłkarskie ma około 7600m2). Przeprowadzone w ostatnim czasie modernizacje i wymiany sprzętu na nowocześniejszy i bardziej wydajny spowodowały zmniejszenie tej powierzchni o 200m2, a także obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 0,5 mln kWh. Kontynuowane prace modernizacyjne doprowadzą do ograniczenia zużycia energii o kolejne 15 mln kWh w skali roku. Zmiany te spowodują ograniczenie w poborze energii porównywalne z rocznym zapotrzebowaniem blisko 4500 trzyosobowych gospodarstw domowych.

W 2011 roku jako pierwsza firma z branży telekomunikacyjnej otrzymaliśmy certyfikat „Zielona Marka” w kategorii Technologia. Głównym celem „Zielonej Marki” jest promowanie firm, których działania pośrednie i bezpośrednie uwzględniają dobro środowiska naturalnego.

Kapituła oceniała energooszczędność oraz przestrzeganie norm emisji w zakresie pól elektromagnetycznych. Doceniła fakt, że już na etapie projektowania obiektów telekomunikacyjnych uwzględniamy aspekty związane z energooszczędnością, instalując m.in. energooszczędne systemy klimatyzacyjne, umożliwiające obniżenie kosztów zużycia energii nawet o 50%, czy stosując zdalne odczyty stanu liczników energii zainstalowanych w stacjach bazowych.

Infrastruktura telekomunikacyjna a otoczenie

T‑Mobile Polska w swojej sieci wykorzystuje wyłącznie technologie łączności mobilnej, które są sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Rygorystyczne stosowanie się do obowiązujących zapisów polskiego prawa dotyczących pól elektromagnetycznych upoważnia T‑Mobile Polska (T-Mobile Polska) do oświadczenia, iż:

  • Wszystkie stacje bazowe są badane przez certyfikowane laboratoria i w miejscach normalnie dostępnych dla ludności nie emitują pól elektromagnetycznych o gęstości strumienia mocy przekraczającej wartość - 0,1 W/m2. Wartość tę określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. RP nr 192 poz. 1883 2003 rok).
  • Pomiary pola elektromagnetycznego stacji bazowych T‑Mobile Polska wykonywane przez certyfikowane laboratoria wykazują, że rzeczywiste natężenie jest dużo niższe od dopuszczalnych polskim prawem (10 do 1000 razy mniej).
  • Elementem polityki środowiskowej T‑Mobile Polska jest stałe monitorowanie i rygorystyczne przestrzeganie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Standardy dla stacji bazowych T‑Mobile Polska oparto o nadajniki o małych mocach wyjściowych i anteny kierunkowe, co skutkuje dokładną kontrolą emisji pola elektromagnetycznego.
  • Zweryfikowane badania naukowe nie wskazują, aby pola elektromagnetyczne o poziomach natężenia dopuszczonych polskimi rygorystycznymi przepisami, mogły oddziaływać biologicznie (Programy badawcze pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia WHO).
  • T‑Mobile Polska – posiadacz certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO14001:2004 - przy planowaniu, budowie i eksploatacji stacji bazowych wykorzystuje doświadczenia swoich najlepszych inżynierów i specjalistów, co w połączeniu z niewielką mocą wykorzystywaną w nadajnikach zapewnia bezpieczeństwo sieci T‑Mobile.

Zarządzanie flotą samochodową

Flota samochodowa T‑Mobile to prawie 800 pojazdów. Staramy się ciągle udoskonalać zarządzanie flotą w sposób zgodny z zasadami środowiskowymi. W polityce samochodowej określiliśmy granice emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych grup samochodów i tym kryterium kierujemy się przy ich doborze dla naszych pracowników. W planach mamy wprowadzenie systemu monitorującego wykorzystywanie floty w celu jej optymalizacji, co pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jako pierwsza firma w branży telekomunikacyjnej wprowadziliśmy w sierpniu 2011 roku pierwsze elektryczne samochody Mitsubishi i-MiEV. Są to samochody w pełni elektryczne, a nie hybrydowe, jakich wiele jest obecnie na naszym rynku, co sprawia, że nie emitują one spalin, nie generują hałasu. Ich niewielki rozmiar sprawia również, że w mieście są idealnym środkiem transportu. Samochody te są wykorzystywane przez pracowników do wykonywania codziennych obowiązków. Przy siedzibie firmy zbudowano nawet specjalne stacje ładowania dla tych pojazdów.

Rozwiązania ekologiczne dla Klientów

Dla wszystkich Klientów wprowadziliśmy możliwość skorzystania z e-faktury. Jest to rozwiązanie bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjna faktura drukowana na papierze i przesyłana drogą pocztową. Skorzystanie z opcji e-faktury jest bardzo proste: wystarczy wysłać sms z adresem email pod bezpłatny numer 80716. Więcej informacji na stronie Faktura elektroniczna.

Jednym z aspektów środowiskowych naszej działalności jest kwestia zużytych telefonów i baterii. Zachęcamy wszystkich użytkowników telefonów do oddawania zużytych i niepotrzebnych telefonów, baterii i akcesoriów w naszych salonach. Sprzęt zamiast trafiać na śmietnik zostanie wykorzystany w procesie recyklingu lub odzyskany w sposób bezpieczny dla środowiska. W 2009 roku T‑Mobile było współorganizatorem kampanii skierowanej do użytkowników telefonów.

Jako operator telefonii komórkowej raportujemy liczbę sprzętu poddanego recyklingowi, zgodnie z wymogami prawnymi.

Recykling w T‑Mobile

Spraw by pozbyła się góry niepotrzebnych odpadów. Teraz to właśnie Ty możesz spowodować, że środowisko, w którym żyjemy będzie czystsze i zdrowsze!

Zostaw swój stary, zużyty telefon komórkowy, baterię i wszystkie akcesoria w firmowym sklepie T‑Mobile. Sprzęt ten zamiast trafić na śmietnik, zostanie wykorzystany w procesie recyklingu lub odzyskany w sposób bezpieczny dla otoczenia.

Dzięki temu nie zanieczyszczamy gleby i powietrza oraz oszczędzamy energię, którą pochłania produkcja nowych tworzyw sztucznych. Zostawiając u nas swój niepotrzebny sprzęt aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska!

Pamiętaj, że Ziemia, na której wszyscy żyjemy jest tylko jedna. Dbaj o nią!

Zużyty sprzęt jest zbierany w naszych salonach i sklepach firmowych.

Kampania Społeczna - Nie znajdziesz różnicy… jeśli oddasz zużyty telefon komórkowy do Operatora
W marcu i kwietniu 2009 T‑Mobile Polska była współorganizatorem kampanii społecznej promującej proekologiczne praktyki społeczne.

Akcja miała na celu propagowanie bezpiecznego dla środowiska pozbywania się starych telefonów i akcesoriów.

Polski English
T-Mobile Polska