ODPOWIEDZIALNI WOBEC ŚRODOWISKA

Wraz z rozwojem technologii i wzrostem populacji, pojawiły się też zagrożenia związane z przyszłością naszej planety i zmian klimatu, jakie już dziś możemy dostrzec. T‑Mobile Polska chce aktywnie przeciwdziałać zachodzącym zmianom i ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aby działania na rzecz środowiska były efektywne powinny być realizowane na większą skalę, dlatego powstała strategia WE CARE, która prezentuje plan działań T‑Mobile Polska oraz sposoby na zaangażowanie naszych interesariuszy do współpracy na rzecz naszej planety.

Modernizacja floty

Flota samochodowa T‑Mobile to prawie 800 pojazdów. Staramy się ciągle udoskonalać zarządzanie flotą w sposób zgodny z zasadami środowiskowymi. W polityce samochodowej określiliśmy granice emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych grup samochodów i tym kryterium kierujemy się przy ich doborze dla naszych pracowników. W planach mamy wprowadzenie systemu monitorującego wykorzystywanie floty w celu jej optymalizacji, co pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jako pierwsza firma w branży telekomunikacyjnej wprowadziliśmy w sierpniu 2011 roku pierwsze elektryczne samochody Mitsubishi i-MiEV. Są to samochody w pełni elektryczne, a nie hybrydowe, jakich wiele jest obecnie na naszym rynku, co sprawia, że nie emitują one spalin, nie generują hałasu. Ich niewielki rozmiar sprawia również, że w mieście są idealnym środkiem transportu. Samochody te są wykorzystywane przez pracowników do wykonywania codziennych obowiązków. Przy siedzibie firmy zbudowano nawet specjalne stacje ładowania dla tych pojazdów.

T-Mobile Polska w swojej sieci wykorzystuje wyłącznie technologie łączności mobilnej, które są sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Rygorystyczne stosowanie się do obowiązujących zapisów polskiego prawa dotyczących pól elektromagnetycznych upoważnia T‑Mobile Polska (T-Mobile Polska) do oświadczenia, iż:sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Rygorystyczne stosowanie się do obowiązujących zapisów polskiego prawa dotyczących pól elektromagnetycznych upoważnia T‑Mobile Polska (T-Mobile Polska) do oświadczenia, iż:

  • Wszystkie stacje bazowe są badane przez certyfikowane laboratoria i w miejscach normalnie dostępnych dla ludności nie emitują pól elektromagnetycznych o gęstości strumienia mocy przekraczającej wartość - 0,1 W/m2. Wartość tę określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. RP nr 192 poz. 1883 2003 rok).
  • Pomiary pola elektromagnetycznego stacji bazowych T‑Mobile Polska wykonywane przez certyfikowane laboratoria wykazują, że rzeczywiste natężenie jest dużo niższe od dopuszczalnych polskim prawem (10 do 1000 razy mniej).
  • Elementem polityki środowiskowej T‑Mobile Polska jest stałe monitorowanie i rygorystyczne przestrzeganie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Standardy dla stacji bazowych T‑Mobile Polska oparto o nadajniki o małych mocach wyjściowych i anteny kierunkowe, co skutkuje dokładną kontrolą emisji pola elektromagnetycznego.
  • Zweryfikowane badania naukowe nie wskazują, aby pola elektromagnetyczne o poziomach natężenia dopuszczonych polskimi rygorystycznymi przepisami, mogły oddziaływać biologicznie (Programy badawcze pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia WHO).

T-Mobile Polska – posiadacz certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO14001:2004 - przy planowaniu, budowie i eksploatacji stacji bazowych wykorzystuje doświadczenia swoich najlepszych inżynierów i specjalistów, co w połączeniu z niewielką mocą wykorzystywaną w nadajnikach zapewnia bezpieczeństwo sieci T‑Mobile.

Dla wszystkich Klientów wprowadziliśmy możliwość skorzystania z e-faktury. Jest to rozwiązanie bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjna faktura drukowana na papierze i przesyłana drogą pocztową. Skorzystanie z opcji e-faktury jest bardzo proste: wystarczy wysłać sms z adresem email pod bezpłatny numer 80716. Więcej informacji na stronie Faktura elektroniczna.

Jednym z aspektów środowiskowych naszej działalności jest kwestia zużytych telefonów i baterii. Zachęcamy wszystkich użytkowników telefonów do oddawania zużytych i niepotrzebnych telefonów, baterii i akcesoriów w naszych salonach. Sprzęt zamiast trafiać na śmietnik zostanie wykorzystany w procesie recyklingu lub odzyskany w sposób bezpieczny dla środowiska. W 2009 roku T‑Mobile było współorganizatorem kampanii skierowanej do użytkowników telefonów.

Jako operator telefonii komórkowej raportujemy liczbę sprzętu poddanego recyklingowi, zgodnie z wymogami prawnymi.

Spraw by pozbyła się góry niepotrzebnych odpadów. Teraz to właśnie Ty możesz spowodować, że środowisko, w którym żyjemy będzie czystsze i zdrowsze!

Zostaw swój stary, zużyty telefon komórkowy, baterię i wszystkie akcesoria w firmowym sklepie T‑Mobile. Sprzęt ten zamiast trafić na śmietnik, zostanie wykorzystany w procesie recyklingu lub odzyskany w sposób bezpieczny dla otoczenia.

Dzięki temu nie zanieczyszczamy gleby i powietrza oraz oszczędzamy energię, którą pochłania produkcja nowych tworzyw sztucznych. Zostawiając u nas swój niepotrzebny sprzęt aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska!

Pamiętaj, że Ziemia, na której wszyscy żyjemy jest tylko jedna. Dbaj o nią!

Zużyty sprzęt jest zbierany w naszych salonach i sklepach firmowych.

Kampania Społeczna - Nie znajdziesz różnicy… jeśli oddasz zużyty telefon komórkowy do Operatora
W marcu i kwietniu 2009 T‑Mobile Polska była współorganizatorem kampanii społecznej promującej proekologiczne praktyki społeczne.

Akcja miała na celu propagowanie bezpiecznego dla środowiska pozbywania się starych telefonów i akcesoriów.

Polski English
T-Mobile Polska