Sea Hero Quest VR

W 2016 roku Deutsche Telecom we współpracy z interdyscyplinarnym zespołem, przygotował grę Sea Hero Quest. To pierwsza na świecie aplikacja, która stała się źródłem bezcennych danych dla naukowców, pracujących nad rozpoznaniem mechanizmów umożliwiających poruszanie się w przestrzeni. Ich zrozumienie zaś, stanowić może przełom w badaniach nad demencją - chorobą, na którą jak się szacuje, cierpiało w 2016 r. 47,5 mln osób, z których od 28,5 mln do 33,3 mln chorowało na chorobę Alzheimera (World Alzheimer Report 2016). Jak ważny jest to problem społeczny, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie najbliższych lat, dowodzą przewidywania WHO, zgodnie z którymi w 2030 roku liczba osób dotkniętych demencją wyniesie do 75,6 mln, a do 2050 r. wzrośnie do 135,5 mln.

W sierpniu 2017 r. do graczy trafiła nowa wersja Sea Hero Quest VR. Po raz pierwszy na świecie, potencjał wirtualnej rzeczywistości wykorzystany zostanie do gromadzenia danych, służących do wsparcia badań nad demencją. Stanowi ona punkt zwrotny w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii, a równocześnie jest modelowym przykładem współpracy wybitnych specjalistów z wielu dziedzin. Dzięki niej gracze przyczynić się mogą do przyspieszenia prac badawczych nad chorobą, która dotyka miliony ludzi. O tym, jak znaczący i istotny wkład w tym obszarze wnosimy, świadczy sukces ubiegłorocznej edycji gry, która osiągnęła rekordową liczbę pobrań – ponad 2,8 mln. W Polsce grę ściągnęło już 33 200 tys. osób. Umożliwiło to przeprowadzenie największego na świecie badania, wykorzystanego do opracowania unikalnego wzorca orientacji przestrzennej człowieka. Wstępne wyniki analizy zgromadzonych danych zaprezentowane zostały na konferencji Neuroscience 2016 w San Diego. Wierzymy, że nowa wersja gry pozwoli wykonać naukowcom kolejny, milowy krok na drodze poszukiwania mechanizmów wywołujących demencję.

Więcej informacji na temat gry, historii jej powstania oraz celu, w jakim została stworzona, dostępnych jest na stronie www.seaheroquest.com.

Polski English
T-Mobile Polska