Przy zawieraniu umowy/Rejestracji kart SIM Prepaid pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- miejsce i data urodzenia,
- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
- numer kontaktowy oraz adres e-mail,
- numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
- nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu,
- adresy kontaktowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak:
- dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług oraz
- dane lokalizacyjne, czyli dane o położeniu Państwa urządzenia

Powyższe dane są nam niezbędne do:

zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu
- utrzymania poprawności działania usług,
- zapewnienia jakości sieci,
- przepustowości połączeń, usuwania awarii

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług telekomunikacyjnych.

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:
- wystawienia i przechowywania faktur
- przechowywania informacji o połączeniach
- zapewnienia bezpieczeństwa sieci
- rozpatrywania reklamacji

- ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów)
- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi
- wsparcie obsługi
- tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie)
- przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w T‑Mobile
- wykrywanie nadużyć, przekroczenia limitów lub progów (np. ponadmiarowej transmisji danych), co może prowadzić do ograniczenia lub zablokowania działania poszczególnych usług
- blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe – w przypadku Klientów abonamentowych

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
- prezentować reklamy T‑Mobile i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, dane transmisyjne (np. lokalizację, koszty i czasy połączeń), sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
- tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w T‑Mobile i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy - od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów T‑Mobile oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

Inspektor Ochrony Danych:

Anna Hermanowicz

T‑Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Mogą Państwo napisać również na adres mailowy:
IOD@t-mobile.pl

Polski English
T-Mobile Polska