Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
- Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
- Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Autoryzowanym Punktom Sprzedaży, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać; partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług)
- Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu umowę z nami; partnerom dostarczającym usługi bezpośrednio Państwu – w celach rozliczeniowych)

W związku ze współpracą z międzynarodowymi partnerami, Państwa dane mogą być również przekazywane poza EOG. Możliwość taka dotyczy podmiotów wspierających świadczenie Państwu usług, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Inspektor Ochrony Danych:

Anna Hermanowicz

T‑Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Mogą Państwo napisać również na adres mailowy:
IOD@t-mobile.pl

Polski English
T-Mobile Polska