Konrad Mróz06.12.2017

Jest tylko jedna najlepsza sieć

Po raz czwarty z rzędu T‑Mobile wygrał badania jakości sieci i otrzymał certyfikat Best in test 2017. T‑Mobile wyprzedził pozostałych operatorów w obu kategoriach, jakości połączeń głosowych i usług transmisji danych, ale także na każdym z obszarów badania: największe miasta, miejscowości i drogi. Rezultatem jest najlepszy wynik w historii i niewątpliwa przewaga nad pozostałymi sieciami.

W zrealizowanym w listopadzie 2017 roku badaniu T‑Mobile uzyskał 876 punktów (na 1000 możliwych), najwięcej ze wszystkich operatorów w Polsce. Jednocześnie jest to najlepszy wynik w historii realizowanych przez P3 Communication badań w Polsce. W porównaniu z rokiem 2016 T‑Mobile poprawił wynik o 46 punktów.

 • Choć to truizm, to bez dobrej sieci nie ma mowy o dobrych usługach. T‑Mobile chce świadczyć najlepsze i mamy infrastrukturę, która na to pozwala

  – komentuje Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile Polska.

 • – Dzięki najlepszej sieci mogliśmy zaoferować klientom m.in. Supernet video i Internet domowy FMS. To właśnie oferta, wspierająca ją sieć oraz coraz większe skupienie na kliencie pozwoliły nam odwrócić rynkowe trendy i ponownie zyskiwać klientów.

 

To już czwarte badanie zrealizowane przez firmę P3 Communication na terenie Polski. Trzy ostatnie były badaniami certyfikującymi zrealizowanymi na tych samych zasadach na wszystkich rynkach europejskich, na których je przeprowadzano.

 t-mobile_news_wykres.jpg

Jakość połączeń głosowych

W badaniu Best in Test brane są pod uwagę: jakość połączeń głosowych, które były badane zgodnie ze standardem metody POLQA, procent zerwanych połączeń oraz skuteczność i czas zestawienia połączeń. W tegorocznym badaniu trzech operatorów uzyskało podobne wyniki, natomiast różnice w wyniku końcowym są przede wszystkim efektem rezultatów w skuteczności zestawiania połączenia. 

 t-mobile_news_wykres_2.jpg

 • Operatorzy w Polsce oferują usługi głosowe na obszarze blisko 100% populacji, dlatego przewagę nad konkurencją uzyskujemy głównie w zakresie jakości usług. Dlatego tak istotne jest dla nas wdrażanie najnowszych technologii oraz projekty optymalizacji sieci, szczególnie w obszarach, gdzie najtrudniej zachować ciągłość usług, czyli w centrach miast, ze względu na częste przełączanie pomiędzy nadajnikami, czy na autostradach z uwagi na wysokie prędkości i tłumienie sygnału przez samochody
  - komentuje Thomas Lips, członek zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji T‑Mobile Polska.

Usługi transmisji danych

Podczas badania realizowano kilka scenariuszy obejmujących: ściąganie i wysyłanie danych, wyświetlanie stron WWW statycznych, HTTP i HTTPS oraz odtwarzanie filmów w serwisie YouTube. T‑Mobile miał najwyższą procentową dostępność sieci przekraczającą 99% w miastach i miejscowościach oraz 96% na drogach. Również w zakresie jakości usług transmisji danych T‑Mobile uzyskał najlepszy wyniki całkowity, a także najlepsze wyniki cząstkowe, wygrywając we wszystkich analizowanych scenariuszach oraz w każdym z obszarów, w których realizowane były badania, czyli największych miastach, miejscowościach i na drogach. 

t-mobile_news_wykres_3.jpg

 • Klienci mają coraz większe oczekiwania związane z transmisją danych. Popularność serwisów streamingach w połączeniu z rosnącą jakością materiałów video, a co za tym idzie ilością konsumowanych danych, może być wyzwaniem dla sieci

  – komentuje Thomas Lips.

 • Kluczowe jest, aby przewidywać zapotrzebowanie klientów i z odpowiednim wyprzedzeniem inwestować w kompleksowy rozwój sieci, która nie tylko pozwoli na obsłużenie rosnącego ruchu, ale pozwoli na dalszy rozwój i poprawę jakości usług

  –podsumowuje.

Firma P3 w czasie badania realizowała dwa scenariusze związane z przesyłaniem danych: ściąganie pliku o wielkości 3 MB oraz wysyłanie pliku 1 MB. W obu przypadkach T‑Mobile uzyskał najkrótszy czas trwania sesji. T‑Mobile uzyskał także najwyższy odsetek skutecznych prób otworzenia stron WWW we wszystkich obszarach badania. W scenariuszu powiązanym z otwieraniem stron WWW łączono się z popularnymi stronami HTTPS i HTTP jak Allegro.pl, booking.com, interia.pl, fakt.pl, gemiuss.com, hm.com, wp.pl. T‑Mobile ponownie miał najwyższy procent udanych akcji, a także podobnie jak w przypadku stron statycznych najkrótszy czas do przesłania pierwszego bajta i największą ilość danych przesłanych w pierwszej sekundzie połączenia. Przy odtwarzaniu plików video w serwisie YouTube T‑Mobile uzyskał najwyższy odsetek udanych prób. 

 

Czym jest badanie Best In Test

Badanie Best in Test realizowane jest przez niezależną firmę P3 Communication, która co roku na zlecenie Deutsche Telekom przeprowadza badanie porównawcze sieci komórkowych w Polsce. Celem badania jest określenie jakości usług głosowych i transmisji danych operatorów infrastrukturalnych w Polsce. Firma P3 do realizacji badania wykorzystuje samochody pomiarowe, które wykonują jednocześnie dla wszystkich sieci próbne połączenia telefoniczne i realizują scenariusze z wykorzystaniem transmisji danych. Tzw. drive testy objęły swoim zasięgiem 16 dużych miast, 34 miejscowości oraz łączącą je sieć drogową. W czasie 21 dni pomiarowych wykonano ponad 9000 połączeń głosowych i pond 2600 zdarzeń transmisji danych na każdego z operatorów.

 

2017 - kolejny rok inwestycji w sieć

Po tym, gdy w 2016 roku sieć LTE objęła swoim zasięgiem praktycznie cały kraj, w 2017 T‑Mobile skupił się przede wszystkim na uzupełnianiu zasięgu, zwiększaniu pojemności sieci i podnoszeniu jakości usług. Na początku listopada br. liczba stacji obsługujących technologię LTE przekroczyła 10 000. Oznacza to, że tylko w tym roku T‑Mobile udostępnił blisko 2000 nowych stacji z LTE. Blisko 3600 stacji obsługuje technologię Carrier Aggregation, a ponad 1100 z nich obsługuje agregacje 3 nośnych. W 2017 roku pojemność sieci LTE T‑Mobile wzrosła o ponad 92%. W zakresie połączeń głosowych pod koniec 2016 roku T‑Mobile zaoferował sowim klientom VoWiFi i VoLTE, a w tym roku HD Voice+. W ostatnich dniach uruchomione zostały również pierwsze nadajniki sieci Narrow Band IoT dedykowane masowej obsłudze komunikacji maszyn. Masowa rozbudowa tej sieci zaplanowana jest na pierwszą połowę 2018 roku. 

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska