Wojciech Strzałkowski03.08.2017

Rośnie baza abonentów oraz przychody T‑Mobile

T‑Mobile Polska w pierwszej połowie 2017 roku zwiększył bazę abonentów w sumie o 129 tysięcy, a w samym drugim kwartale liczba abonentów wzrosła o 45 tysięcy. Spółka w tym czasie poprawiła również statystyki przenoszalności numerów, jak również zmniejszyła wskaźnik odejść klientów. Przychody całkowite i EBITDA w pierwszej połowie roku pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. T‑Mobile Polska stale inwestuje w przyśpieszenie i rozszerzenie zasięgu LTE, który obecnie obejmuje już 99,8% populacji kraju.

T‑Mobile Polska na koniec czerwca 2017 roku obsługiwał 10,251 miliona klientów. Baza abonentów wyniosła 6,741 miliona, a klientów usług przedpłaconych 3,510 miliona. Liczba aktywacji netto w bazie klientów kontraktowych w drugim kwartale 2017 r. wyniosła 45 tysięcy, co oznacza, że jest on już piątym z kolei kwartałem, w którym Spółka odnotowuje wzrost bazy klientów abonamentowych. W całej pierwszej połowie 2017 roku Spółka odnotowała wzrost łącznej liczby abonentów o 129 tysięcy. W drugim kwartale br. w segmencie klientów usług przedpłaconych nastąpiła stabilizacja po okresie spadków związanych z wprowadzeniem obowiązkowej rejestracji numerów prepaid w Polsce. W drugim kwartale 2017 roku zmniejszył się wskaźnik odejść klientów (churn) o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do wyników Spółki w drugim kwartale roku ubiegłego.

  liczba_abonentowQ2_2017.png liczba_abonentow2Q2_2017.png  liczba_klientowQ2_2017.png

  • „T-Mobile Polska w drugim kwartale 2017 roku poprawił wyniki operacyjne w porównaniu do poprzedniego roku. Zwiększyła się lojalność klientów T‑Mobile, co widać w niższym wskaźniku churn oraz w wyraźnej poprawie statystyk przenoszalności numerów. Przychody całkowite Spółki w Q2 odzwierciedlają większą bazę klientów oraz rosnącą sprzedaż urządzeń. Dodatkowo na wyniki całego rynku telekomunikacyjnego będą miały wpływ dwa negatywne trendy wynikające z wprowadzenia nowych regulacji roamingowych w czerwcu: utracone przychody oraz rosnące koszty obsługi roamingu w UE.”
  • – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes T‑Mobile Polska S.A.

Wyniki przenoszalności numerów komórkowych w drugim kwartale 2017 roku pokazują wzrost zainteresowania klientów ofertą T‑Mobile. Szczególnie w segmencie abonamentowym, gdzie Spółka poprawiła wyniki przenaszalności w ujęciu rocznym z minus 41 tysięcy w zeszłym roku do plus 19 tysięcy obecnie. W drugim kwartale 2017 r. ponad dwa razy więcej numerów zostało w sumie przeniesionych do sieci T‑Mobile od innych operatorów w porównaniu do ubiegłego roku. Warto podkreślić, że równocześnie zmniejszyła się liczba klientów odchodzących. Dzięki temu T‑Mobile uzyskał w drugim kwartale 2017 roku po raz pierwszy od lat neutralny bilans przenoszalności numerów.

 
Udział T‑Mobile w MNP Q22017 Q22016 Zmiana(punkty procentowe)
Dawca numeru 19,7% 28,0% - 8,3 p.p.
Biorca numeru 19,7% 12,0% + 7,7 p.p.

W drugim kwartale 2017 roku, wraz z wprowadzeniem oferty Supernet Video z dostępem do wybranych serwisów video bez konsumpcji danych, T‑Mobile Polska zaprezentował nowy format komunikacji, w którym jako pierwszy operator na rynku zrezygnował z wykorzystywania celebrytów na rzecz nowoczesnego i prostego przekazu, spójnego we wszystkich kanałach i punktach styku z klientami. Wyniki badań wskazują, że nowa stylistyka i styl reklam T‑Mobile spodobały się klientom i ich zaangażowanie wzrosło o 30 punktów procentowych, a postrzeganie ostatnich spotów pod względem atrakcyjności oferty i marki jest wyższe od średniej dla branży.

Wprowadzona 24 maja br. dla abonentów taryf T usługa Supernet Video spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, co również potwierdzają wyniki sprzedaży. Obecnie liczba jej użytkowników zbliża się do 50.000. Rosnący zasięg LTE jak również rosnąca popularność serwisów online generuje więcej ruchu w sieci, który w przypadku technologii LTE jest blisko dwukrotnie większy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Duża wyższa popularność usług transmisji danych w T‑Mobile Polska przekłada się na wyższy udział przychodów z usług niegłosowych, który w drugim kwartale br. osiągnął poziom 48%.

W drugim kwartale 2017 roku przychody całkowite T‑Mobile Polska osiągnęły wartość 1,594 miliarda złotych, a w całym pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 3,165 miliarda złotych i były wyższe o 0,5% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. W drugim kwartale skorygowana EBITDA T‑Mobile Polska wyniosła 525 milionów złotych, a marża EBITDA osiągnęła poziom 32,9%. Bazując na porównywalnych danych, w drugim kwartale 2017 roku przychody całkowite T‑Mobile Polska wzrosły o 2,3%, a EBITDA zmniejszyła się o 4,6% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

przychodyQ2_2017.png  ebitdaQ2_2017.png  przychody2Q2_2017.png  ebitda2Q2_2017.png

  • „Na wyniki finansowe T‑Mobile Polska w pierwszej połowie 2017 roku wpływ miały rosnące przychody jak również szereg kosztów zmiennych jak koszty urządzeń, interkonektu oraz roamingu, które są odzwierciedlane w wyniku EBITDA Spółki.”
  • - powiedział Szabolcs Gaborjani, Członek Zarządu ds. Finansowych T‑Mobile Polska S.A.

Obecnie w zasięgu sieci LTE T‑Mobile Polska znajduje się 99,8% populacji Polski, co odpowiada 97% powierzchni kraju. W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba stacji obsługujących technologię LTE zwiększyła się o 450 i obecnie już 9750 stacji bazowych oferuje klientom T‑Mobile Polska zasięg 4G. Wraz ze stale rosnącym pokryciem LTE w T‑Mobile Polska rośnie również liczba stacji bazowych obsługujących agregację pasma, która gwarantuje klientom wyższą pojemność sieci i pozwala na osiąganie znacznie wyższych prędkości transmisji danych. Obecnie blisko 2300 stacji wspiera agregację pasma w technologii LTE, co przekłada się na pokrycie 26% populacji kraju tą technologią. W ostatnim czasie T‑Mobile Polska wdrożył również wyższe modulacje QAM (Quadrature Amplitude Modulation), QAM256 dla ściągania i QAM64 dla wysyłania danych, które zapewniają wyższą prędkość korzystania z sieci. Obecnie maksymalna technologiczna prędkość dostępna w sieci T‑Mobile Polska to 354 Mbps

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska