Jakub Chajdak03.10.2019

T‑Mobile sygnatariuszem Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci

1 października w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawiciele instytucji państwowych, w tym Rzecznik Praw Dziecka, zastępca dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością i minister cyfryzacji oraz reprezentanci mediów i operatorów telekomunikacyjnych podpisali Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Jednym z sygnatariuszy tego dokumentu jest T‑Mobile, który zobowiązał się do współpracy przeciw cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Dostęp do Internetu jest obecnie powszechny i korzystają z niego nawet dzieci – według danych NASK, większość z nich zaczyna swobodnie korzystać z sieci już w wieku 9 lat![1] Niestety rodzice często nie kontrolują dostępu do tego medium i nie weryfikują, z jakich stron korzystają ich podopieczni – prawie połowa deklaruje, że nigdy nie rozmawia z dziećmi o tym, co robią w internecie[2]. Nie mają świadomości, z jakimi zagrożeniami wiąże się obecność najmłodszych w sieci – np. cyberbullyingiem (przemocą stosowaną przy wykorzystaniu Internetu i telefonów komórkowych), ujawnianiem danych osobistych czy tzw. patostreamingiem*.

Dlatego przedstawiciele instytucji państwowych, mediów i operatorów telekomunikacyjnych oraz Rzecznik Praw Dziecka podpisali Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

  • - Internet daje wiele możliwości, ale istotne jest umiejętne korzystanie z jego dobrodziejstw. Poprzez podpisaną Deklarację chcielibyśmy wspólnie z innymi instytucjami wypracować działania, które będą służyć ochronie dzieci i młodzieży przed agresywnymi treściami w Internecie. Jako dostawca usług internetowych czujemy się współodpowiedzialni za to, żeby użytkownicy – bez względu na wiek – mogli w bezpieczny sposób korzystać z zalet cyfryzacji. Zdajemy sobie sprawę, że niezwykle ważna jest tutaj edukacja i uświadamianie zarówno dzieci, jak i dorosłych w temacie cyberzagrożeń

    powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko, członek zarządu T‑Mobile Polska S.A, która w imieniu spółki sygnowała Deklarację.

Jest ona elementem kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, którą Ministerstwo Cyfryzacji realizuje wspólnie z NASK. Jej celem jest ochrona dzieci przed cyberprzemocą oraz podnoszenie poziomu świadomości rodziców w tym aspekcie. To szczególnie istotne w kontekście wyników badań wskazujących, że aż 84% dorosłych uważa, że ich dzieci nigdy nie były ofiarami agresji słownej w sieci, podczas gdy blisko połowa (48,8%) nastolatków twierdzi, że padło ofiarą agresji słownej w sieci.[3] W ramach prowadzonej kampanii udostępniane są m.in. materiały edukacyjne i poradniki, w których rodzice i opiekunowie znajdą wiele praktycznych informacji o tym, jak wspierać dziecko w sieci, identyfikować zagrożenia online i im zapobiegać.

Trzy filary współpracy

T‑Mobile oraz pozostali sygnatariusze podejmą działania na rzecz ochrony dzieci przed cyberprzemocą w trzech obszarach. W aspekcie prawnym ich zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci i młodzieży treści. W zakresie organizacyjnym celem współpracy będzie promowanie wartościowych treści w Internecie oraz propagowanie rozwiązań technicznych, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z sieci. Ostatnim filarem jest aspekt techniczny, gdzie współpraca dotyczyć będzie usprawnienia wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i usług świadczonych w Internecie a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści.

Nauka programowania i kontrola rodzicielska

T‑Mobile od kilku lat działa na rzecz propagowania odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Operator organizuje warsztaty z Laboratorium Bezpiecznego Internetu, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak minimalizować ryzyko cyberzagrożeń. Od 4 lat wraz z Fundacją CoderDojo promuje ideę nauki programowania wśród dzieci i młodzieży. Kolejnym działaniem, które wpisuje się w ten ważny dla T‑Mobile aspekt, było właśnie podpisanie Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.*patostreaming – to prowadzona na żywo transmisja video, ukazująca zachowania powszechnie uznawane za patologiczne, dewiacyjne lub bulwersujące

[2] Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C417320%2Cbadanie-eu-kids-online-2018-rodzice-nie-wiedza-co-ich-dzieci-robia-w

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska