T‑Mobile 27.08.2012

Więcej pakietów w T‑Mobile na kartę

T‑Mobile na kartę rozszerza ofertę pakietów minutowych i SMS-owych dla klientów. Dzięki szerokiej ofercie pakietów klienci T‑Mobile na kartę mogą nimi elastycznie zarządzać i wybrać najodpowiedniejszą dla siebie liczbę SMS-ów i minut w danym momencie.

 

Od 27 sierpnia br. użytkownicy taryf Nowy Tak Tak oraz Happy będą mogli aktywować nowe pakiety: "30 Minut" oraz "75 Minut" na połączenia krajowe z wszystkimi numerami w sieci T Mobile oraz stacjonarnymi. Równocześnie zostaje wprowadzony pakiet "200 SMS-ów za grosze" do wykorzystania na numery T‑Mobile. Minuty oraz SMS-y z pakietów będą wykorzystywane przed kwotą w PLN i T‑Mobile jednostkami zgromadzonymi na koncie.

Pakiet "30 minut" będzie dostępny w cenie 3 złotych na 3 dni, a "75 minut" w cenie 6 złotych na 7 dni. W ciągu 30 dni można maksymalnie kupić 10 pakietów 30 minutowych i 5 pakietów 75 minutowych. Minuty z pakietów sumują się, przy założeniu, że ich liczba nie przekroczy 1650 w jednym czasie na koncie. Termin ważności wszystkich minut zgromadzonych na koncie jest przedłużany zgodnie z terminem obowiązywania pakietu, który jest dla klienta najkorzystniejszy.

Pakiet "200 SMS-ów za grosze" będzie dostępny w cenie 1,99 złotego na 7 dni. Kolejny pakiet można aktywować po upływie terminu ważności poprzedniego pakietu.

Pakiet "30 minut" można aktywować wysyłając bezpłatnie kod ekspresowy *100*81# lub SMS-a o treści TAK na numer 681. Pakiet "75 minut" można aktywować wysyłając bezpłatnie kod ekspresowy *100*82# lub SMS-a o treści TAK na numer 682. Pakiet "200 SMS-ów za grosze" można aktywować wysyłając bezpłatnie kod ekspresowy *100*83# lub SMS-a o treści TAK na numer 683.

Usługami i pakietami można również zarządzać w wygodny sposób w Internetowym Systemie Obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl.

Więcej informacji o pakietach będzie dostępnych na stronie www.t-mobile.pl.

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska