Jakub Chajdak08.11.2018

Wyniki T‑Mobile Polska w III kwartale 2018 r.: stopniowy wzrost kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych

W porównaniu do stanu na koniec III kwartału ubiegłego roku T‑Mobile Polska zwiększył przychody o 5,5%, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 11,5%. Jednocześnie, utrzymał pozytywny trend dotyczący wzrostu bazy, w ciągu ostatniego kwartału pozyskując netto 84 tysiące klientów.

Na koniec III kwartału 2018 r. T‑Mobile Polska obsługiwał 10 milionów 690 tysięcy kart SIM, w tym ponad 7,1 miliona klientów kontraktowych oraz ponad 3,5 miliona z segmentu prepaid. Oznacza to wzrost o 84 tysiące w ciągu kwartału. Co ważne, T‑Mobile nie tylko sprawniej pozyskuje klientów, ale także skutecznie ich utrzymuje – współczynnik odejść klientów kontraktowych churn spadł do poziomu 0,8%, najniższego od 2012 roku.

liczbaklientow_1q32018.png  liczbaklientow_2q32018.png

  • Nasze wyniki pokazują to wyraźnie: mimo że polski rynek cechuje ogromna presja na ceny, to jednak jest na nim miejsce na takiego operatora jak T‑Mobile – skupiającego się na najwyższej jakości usług oraz konkurującego o klienta dzięki najnowszym technologiom oraz najlepszej jakości obsługi. Szczególnie cieszy nas stały spadek współczynnika odejść (churn), który w segmencie klientów kontraktowych osiągnął poziom najniższy od drugiego kwartału 2012 r. – to zasługa konsekwentnych inwestycji w jakość wszystkich punktów styku z klientem. W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają wyższe plany taryfowe oraz korzystają z usług dodatkowych. Te czynniki przyczyniły się do poprawy naszego wyniku finansowego

    – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska.

Klienci doceniają jakość i innowacyjne rozwiązania

Trzeci kwartał był kolejnym, w którym T‑Mobile zanotował stabilny wzrost zaufania klientów oraz satysfakcji z usług. Przyczynił się do tego szereg zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich kwartałów w obszarze doświadczenia klienta: usprawnienie działania call center, które pozwoliło na czterokrotne skrócenie czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem. Obecnie operator wdrożył zaawansowaną aplikację mobilną, która umożliwia klientom łatwe zarządzanie usługami oraz rozwiązanie najczęstszych zgłoszeń dużo szybciej niż za pośrednictwem infolinii. Oznacza to, że obecnie T‑Mobile oferuje klientom najwyższą jakość obsługi we wszystkich punktach styku z operatorem: począwszy na salonach własnych i franczyzowych, po profesjonalne call center oraz cyfrowo poprzez aplikację mobilną.

W tym czasie badania satysfakcji klientów pokazały wyraźny wzrost zaufania oraz zadowolenia z obsługi, zwłaszcza w segmencie post-paid. Stan ten przełożył się nie tylko na poprawę wskaźnika churn, ale także w wynikach przenośności numerów: T‑Mobile w trzecim kwartale wypracował pozytywny wynik MNP.

W trzecim kwartale T‑Mobile wprowadził na rynek ofertę rodzinną, która od razu stała się hitem sprzedażowym. Propozycja operatora zjednała sobie przychylność klientów przede wszystkim za sprawą elastyczności – między innymi płynnego zarządzania numerami wchodzącymi w jej skład. W segmencie prepaid rynek bardzo dobrze przyjął ofertę SuperNet Video, która w 3 miesiące zdobyła 80 tysięcy aktywnych użytkowników.

Segment SME wybiera Magenta BIZNES

W sektorze małych i średnich firm z bardzo ciepłym przyjęciem spotkało się wprowadzenie planów MagentaBIZNES, dająca możliwość korzystania w ramach wszystkich kart SIM w firmie z jednej, nielimitowanej oferty internetowej oraz oferująca szereg unikalnych usług dodatkowych przydatnych w prowadzeniu biznesu, takich jak zdalne usługi serwisowe IT, pakiet Office365 lub księgowość online. W ciągu pół roku od rozpoczęcia sprzedaży oferta zyskała ogromne zainteresowanie klientów i stanowiła 85% sprzedaży w segmencie SOHO VSE.

Stopniowy wzrost wskaźników finansowych

W omawianym okresie T‑Mobile Polska zanotował wzrosty zarówno w warstwie przychodowej, jak i pod względem zysku EBITDA. Wypracowane przychody wyniosły 1,688 mld zł, a więc były wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,5%. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł do kwoty 418 mln zł o 11,5%, głównie za sprawą sezonalizacji EBITDA.

przychody_q32018.png  ebidta_q32018.png

  • Niższy churn, wzrost bazy klientów oraz stabilizacja ARPU odbiły się pozytywnie na naszym wyniku finansowym. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszym priorytetem jest konsekwentna stabilizacja przychodów i wzrost wyniku EBITDA, który obecnie nie znajduje się już pod negatywnym wpływem regulacji roam-like-at-home. Cieszymy się, że wskaźniki finansowe zaczynają odzwierciedlać pozytywne działania, jakie podejmowaliśmy na przestrzeni ostatnich kwartałów

    – powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu ds. Finansowych T‑Mobile Polska.

Inwestycje w cyfrową przyszłość

Spółka kontynuuje działania obliczone na przejście od operatora mobilnego w stronę firmy nowoczesnej, w pełni konwergnetnej. Po zawarciu umowy z Orange, gwarantującej dostęp do sieci światłowodowej operatora, dochodzącej do budynków wielorodzinnych, T‑Mobile zawarł kolejny kontrakt, tym razem z operatorem kablowym Nexera. Nowa umowa doskonale uzupełnia tę zawartą z Orange, ponieważ umożliwia dostęp do łączy instalowanych przede wszystkim poza dużymi miejscowościami i doprowadzanymi do domów jednorodzinnych. Dzięki obu umowom, a także decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, obligującej Orange do udostępnienia konkurentom sieci na obszarach regulowanych, oferta konwergentna T‑Mobile do 2020 będzie dostępna w 4,5 miliona gospodarstw domowych, a pierwsi klienci będą mogli skorzystać z niej jeszcze w tym roku.

Najwyższa jakość sieci pozostaje priorytetem T‑Mobile. Spółka jest zdeterminowana by kontynuować inwestycje infrastrukturalne i utrzymać status lidera technologicznego. We wrześniu operator podtrzymał pozycję lidera rankingu speedtest wśród operatorów mobilnych (ex aequo) oraz został niekwestionowanym zwycięzcą zestawienia prędkości mobilnej transmisji danych w sieci własnej. T‑Mobile stale inwestuje także w rozwój innowacyjnych usług, pozwalających na budowę potencjału wzrostu na przyszłość, prowadząc prace rozwojowe nad ofertą Smart City oraz rozwija portfolio usług cyberbezpieczeństwa.

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska