Wojciech Strzałkowski16.09.2013

Komentarz do propozycji pakietu telekomunikacyjnego rynku wewnętrznego Komisji UE

T‑Mobile przyjął z zadowoleniem zaproponowaną przez unijną komisarz Neelie Kroes inicjatywę zmierzającą do deregulacji i konsolidacji europejskiego rynku telekomunikacyjnego. Nadmiar regulacji oraz ich niepewność opóźnia Europę w skali globalnej w kwestii inwestycji w nowe sieci szerokopasmowe. Europa potrzebuje silnego sektora telekomunikacyjnego, który dzięki swoim inwestycjom w budowanie nowej infrastruktury sieciowej jest niezbędny do wzrostu oraz generowania nowych miejsc pracy w rosnącej liczbie innych branż.

Przyjmujemy do wiadomości chęci i zdecydowanie Komisarz Neelie Kroes i jej Dyrekcji Generalnej do opracowania konkretnych propozycji regulacji w bardzo krótkim terminie, aby stworzyć podstawy do zwiększenia inwestycji oraz innowacji w Europie. W szczególności dotyczy to propozycji zharmonizowania ogólnoeuropejskiej polityki częstotliwości oraz zrównoważonych zasad neutralności sieci. Ponadto, Zalecenie Komisji, przyjęte w tym samym czasie co projekt rozporządzenia zapewnia większe bezpieczeństwo regulacyjne. Regulowane ceny linii miedzianych mają być stabilniejsze, a w przypadku nowych produktów opartych o linie światłowodowe odejście od regulacji cenowej ma nastąpić w dużym stopniu.

Jednak, co do zasady nie możemy zgodzić się na żadne interwencje w ceny detaliczne połączeń międzynarodowych i roamingowych. Ponadto, szczególnie w okresie, gdy wymagane są nie mniejsze, a większe inwestycje w nową infrastrukturę sieciową powinno się unikać takich interwencji rynkowych. T‑Mobile wykazał jasno, że rynek telekomunikacyjny doskonale funkcjonuje bez interwencji, oferując klientom atrakcyjne cenowo pakiety usług roamingowych (http://www.t-mobile.pl/roaming).

Oczekiwany przez branżę znaczący ruch w kierunku zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nie został w tym projekcie zrealizowany. Jednakże, w tym samym czasie komunikaty Komisji wskazują, że zamierza ona nadal realizować oczekiwaną przez branżę deregulację w interesie wzrostu inwestycji i innowacji.

PODZIEL SIĘ

TAGI

Polski English
T-Mobile Polska