Konrad Mróz26.01.2016

W ostatni piątek Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania jakości sieci

T‑Mobile ma Najlepszą Sieć, a będzie jeszcze lepsza!!!

W ostatni piątek Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował rezultaty badania jakości sieci. To pierwsze od czasu prezentowanych przez T‑Mobile wyników pomiarów zrealizowanych na tak dużą skalę. W raporcie zaprezentowane zostały wskaźniki jakościowe dla połączeń głosowych i usług transmisji danych. Potwierdziły one to co mówimy od lat – T‑Mobile ma Najlepszą Sieć, o czym świadczą wyniki poszczególnych usług. Jako, że publikacja raportu wzbudziła sporo dyskusji i analiz, a same wyniki były interpretowane dość różnie, zaprosiliśmy Dariusza Kupca, Dyrektora Departamentu Utrzymania i Zarządzania Usługami w T‑Mobile o kilka zdań podsumowania.

Jakość połączeń głosowych jest wysoka dla wszystkich operatów, niemniej jednak biorąc pod uwagę wszystkie trzy kluczowe dla połączenia czynniki: czyli czas i skuteczność zestawienia rozmowy oraz liczbę zerwań, T‑Mobile może pochwalić się najlepszym rezultatem. Za nami znalazła się sieć Play, która w ramach roamingu krajowego korzysta bardzo często właśnie z naszej infrastruktury!!!

Badanie jakości usług transmisji danych przyniosło znacznie ciekawsze rezultaty. T‑Mobile zaprezentował się w nich bardzo dobrze, ustępując miejsca jedynie Polkomtelowi, którego przewaga nad pozostałymi uczestnikami badania wynika z faktu iż jest on jedynym z badanych operatorów posiadającym dostęp do pasma 800MHz. Ta przewaga już wkrótce zostanie przez nas całkowicie zniwelowana po przydzieleniu częstotliwości z niedawno zakończonej aukcji. Dzięki nim będziemy wstanie dotrzeć z technologią LTE niemalże do każdego mieszkańca naszego kraju, znacząco poprawiając poziom usług. Dodatkowo, jeszcze w 2016 roku, udostępnimy naszym klientom usługi w technologii LTE Advanced, pozwalające na zwiększenie osiąganych przepływności do poziomu 300Mbps.

To co jednak klienci cenią sobie najbardziej w mobilnym Internecie to dostępność i jakość usług. Analizując wyniki opublikowanego przez UKE raportu, warto skupić się na wskaźnikach, które realnie wpływają na odczucia klientów. Są to m.in.,  prędkość transmisji danych, czas odpowiedzi sieci na zapytanie czy wskaźniki pozwalające ocenić jakość korzystania z tak popularnych serwisów jak YouTube.

Do mniej znaczących można zaliczyć chociażby wskaźnik nieukończonych sesji, czy czas ustanowienia połączenia TCP/IP. Metodyka pomiaru tych wskaźników nie oddaje realnych warunków w jakich klienci korzystają z sieci, gdyż w takich przypadkach system bardzo często sam przerywa procedurę i ponownie odpytuje sieć co dla klienta pozostaje niezauważalne. Analizując najważniejsze z punktu widzenia klienta wskaźniki widać wyraźnie, że T‑Mobile jest absolutnym liderem jakościowym w zakresie usług opartych na transmisji danych.

Opublikowane przez UKE wyniki potwierdzają to, co T‑Mobile mówi od marca 2014 roku, kiedy to po raz pierwszy opublikowaliśmy rezultaty badania sieci czterech operatorów w zakresie jakości usług głosowych i transmisji danych. T‑Mobile ma Najlepszą Sieć.

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska