Andreas_Maierhofer_teaser

Andreas Maierhofer

PREZES ZARZĄDU

Od 1 kwietnia 2017 roku, Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A

Andreas Maierhofer posiada szerokie doświadczenie menadżerskie zdobyte w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno w obszarze usług mobilnych, jak i stacjonarnych oraz wiedzę z zakresu wprowadzania, zarządzania oraz integracji operatorów telekomunikacyjnych w skali międzynarodowej.

Od lutego 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił rolę prezesa Telekom Macedonia. W tym czasie był odpowiedzialny za fuzję spółek Makedonski Telekom oraz T-Mobile Macedonia, a także wdrożenie programu transformacji, który doprowadził do połączenia działalności mobilnej i stacjonarnej spółek pod jedną marką „T”. W latach 2007-2013 pracował dla operatora Mobitel w Bułgarii, na początku jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing, a później (od 2009) jako prezes zarządu. W tym czasie spółka dokonała akwizycji szeregu alternatywnych operatorów stacjonarnych i pozycjonowała się jako operator usług całkowicie konwergentnych na rynku bułgarskim. Wraz z wprowadzeniem nowej marki stworzenie nowej identyfikacji wizualnej było logicznym krokiem dla firmy. W latach 2011-2012 zajmował stanowiska prezesa rady nadzorczej M-Networks. W latach 2004-2007 pracował w Si.mobil Slovenia: jako członek zarządu do spraw operacyjnych od 2004 do 2006 roku oraz jako prezes zarządu w latach 2006-2007. Po opuszczeniu Si.mobil jeszcze przez rok zajmował stanowisko prezesa rady nadzorczej spółki.

W ciągu swojej 20-letniej kariery zajmował także stanowiska Dyrektora Pionu Usług Detalicznych, Dyrektora Departamentu Rozliczeń, wspierając projekty inwestycyjne o zasięgu międzynarodowym oraz był odpowiedzialny za zróżnicowane portfolio projektów realizowanych na wielu rynkach.

Poza pracą zawodową, Andreas Maierhofer angażuje się w działalność międzynarodowych organizacji biznesowych. Otrzymał nagrodę Menedżera Roku 2010 w Bułgarii, Najlepszego Menedżera Zagranicznego w Słowenii w latach 2005 oraz 2006 oraz został wyróżniony przez prezydenta Bułgarii za wkład w rozwój gospodarki kraju.

Jens Becker

Szabolcs Gaborjani

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

Od 1 maja 2016 roku Członek Zarządu ds. Finansowych T-Mobile Polska S.A.

Szabolcs Gáborjáni rozpoczynał karierę zawodową w węgierskim banku K&H Bank. Pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie, a następnie w Magyar Telekom należącym do Grupy Deutsche Telekom. W Magyar Telekom zajmował stanowiska kierownicze w obszarze finansów, w tym dyrektora departamentu skarbu. W 2005 roku został powołany na stanowisko członka zarządu i dyrektora ds. finansowych Slovak Telekom, a także członka rady nadzorczej T-Mobile Slovensko. W latach 2011-2014 był dyrektorem ds. finansowych w T-Systems Iberia, a rok 2015 przeznaczył na zdobywanie nowych doświadczeń poza rynkiem telekomunikacyjnym – został doradcą ds. rozwoju i finansowania startupów.

Szabolcs Gáborjáni jest absolwentem matematyki i informatyki na Eötvös Lorand University w Budapeszcie oraz finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie. Posiada także dyplom CFA (Chartered Financial Analyst) wydany przez CFA Institute.

Frederic Perron_teaser

Frederic Perron

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. RYNKU PRYWATNEGO

Od 1 kwietnia 2017 roku, Członek Zarządu ds. Rynku Prywatnego w T-Mobile Polska S.A.

Frederic posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i marketingu klientów na rynku telekomunikacyjnym i finansowym. Pracował dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Czechach, gdzie odpowiadał za odwrócenie trendów w postrzeganiu marki, lojalności klientów oraz przyczynił się do wzrostu przychodów.

Od 2014 roku Frederic pracował jako wiceprezes ds. zarządzania doświadczeniem klientów w Roger Communications w Kanadzie, gdzie odpowiadał za ponad 10 milionów użytkowników usług mobilnych i stacjonarnych. Wcześniej przez 4 lata pracował dla Vodafone w Czechach i Wielkiej Brytanii. Jako szef usług abonamentowych w Czechach z sukcesem doprowadził do odwrócenia trendów biznesowych i zwiększenia satysfakcji klientów, jak również wzrostu bazy klientów i przychodów. W latach 2009-2010 odpowiadał za usługi przedpłacone T-Mobile w Wielkiej Brytanii. Przed rozpoczęciem działalności na rynku telekomunikacyjnym pracował przez 5 lat w Capital One, gdzie posiadał pozycje lidera na rynku kart kredytowych w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Frederic Perron pochodzi z Kanady. Posiada licencjat z handlu na Uniwersytecie McGill w Montrealu, jak również tytuł magistra zarządzania na Uniwersytecie Queen w Kingston.

Artur_Ostrowski.jpg

Artur Ostrowski

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Rynku Biznesowego

Artur posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz sprzedaży w branży telekomunikacyjnej – zarówno w kraju, jak również na rynkach międzynarodowych. W latach 2015 - 2016 był partnerem w firmie konsultingowej Enxoo, w której stworzył i zarządzał działem Telecom Practice, wspierającym europejskich operatorów w przejściu cyfrowej transformacji w obszarach sprzedaży i marketingu. Przed Enxoo, od 2009 roku pracował w GTS Central Europe, gdzie pełnił funkcje wiceprezesa usług infrastrukturalnych, szefa marketingu oraz szefa międzynarodowych usług hurtowych. W tym czasie odegrał istotna rolę w przeprowadzeniu programu transformacji i restrukturyzacji, którego celem było stworzenie jednego regionalnego operatora telekomunikacyjnego z pięciu niezależnych firm działających w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. Wcześniej przez blisko 10 lat był związany z firmą TeliaSonera International Carrier, gdzie zarządzał działaniami regionalnymi w Europie Zachodniej, Europie Środkowej i Wschodniej jak również w Azji. Swoją zawodową karierę rozpoczynał w firmie NASK, w której odpowiadał m.in. za sprzedaż i marketing.

Artur Ostrowski uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim, a później Executive MBA na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczył również w wielu programach dla wyższej kadry zarządzającej, w tym na Uniwersytecie Stanforda, IMD i London Business School.

T-Mobile_ThomasLips_300x300px

Thomas Lips

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. TECHNOLOGII I INNOWACJI

Thomas od 20 lat związany jest z branżą telekomunikacyjną i firmą Deutsche Telekom, gdzie od 7 lat pełni funkcje menedżerskie. W czasie swojej kariery prowadził szereg strategicznych, międzynarodowych projektów obejmujących między innymi transformację i rozwój infrastruktury sieciowej azjatyckich i europejskich operatorów, w tym T-Mobile Polska. Jest członkiem Europe Technology Board (EUTB), a od 2010 roku także Vice President Technology Europe, odpowiedzialnym za 12 krajów Grupy, w tym realizację, m.in., takich projektów jak budowa All SRAN (single RAN) czy wdrożenie projektu FTTH (fiber to the home). Oprócz wielu kompetencji zdobytych na stanowiskach w centrali Grupy DT w Niemczech, Thomas ma za sobą doświadczenie międzynarodowe. W latach 2000-2002 pracował dla Deutsche Telekom Asia w Singapurze, gdzie odpowiadał za rozwój technologii i kierował spółkami w południowo-wschodniej Azji. W latach 1999-2000 pracował w Chinach na zlecenie XinDe Telecom International Ventures.

Thomas Lips jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie na wydziale Elektrotechniki i Telekomunikacji.

Włodzimierz_Nowak_teaser

Włodzimierz Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. PRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

Od 1 kwietnia 2017 roku Członek Zarządu ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością T-Mobile Polska S.A.

Włodzimierz Nowak przez lata związany był z obszarem obronności, zajmował stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Cyfryzacji oraz w strukturach NATO. Posiada szerokie kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa, które zdobywał między innymi jako Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Włodzimierz Nowak w latach 2015-2017 pełnił szereg funkcji związanych z doradztwem w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz kierował Departamentem Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. 30 czerwca 2016 r. zakończył zawodową służbę wojskową, którą rozpoczął w 1986 roku jako dowódca plutonu dowodzenia w Pomorskiej Brygadzie WOP w Szczecinie. Od 1991 do 1994 roku był szefem służb technicznych - zastępcą dowódcy 33 Batalionu Łączności w Szczecinie. Później do 2006 roku służył w Sztabie Generalnym WP przechodząc kolejno szczeble od specjalisty do szefa Zarządu Łączności i Informatyki w Generalnym Zarządzie Dowodzenia i Łączności – P6. W latach 1998–2003 pełnił funkcję kierownika projektu zapewnienia łączności pomiędzy Polską i NATO oraz był przedstawicielem kraju w Grupie Roboczej Narodowych Ekspertów Technicznych Telekomunikacji NATO. Od 2007 roku był Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, aby od 2010 do 2012 roku pełnić służbę na stanowisku Dyrektora Operacyjnego NATO-wskiej agencji NCSA (NATO CIS Services Agency). W latach 2012-2013 był Zastępcą Dowódcy/Szef Sztabu NATO CIS Group, SHAPE w Belgi. Po powrocie ze służby w strukturach NATO objął w MON stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, gdzie opracował rządowy program Wsparcia Bezpieczeństwa w Regionie (Regional Support Assistance Program - ReSAP).

Włodzimierz Nowak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania na Politechnice Białostockiej. W 2006 roku za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.

Polski English
T-Mobile Polska