Andreas_Maierhofer_teaser

Andreas Maierhofer

PREZES ZARZĄDU

Od 1 kwietnia 2017 roku, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska S.A

Andreas Maierhofer posiada szerokie doświadczenie menadżerskie zdobyte w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno w obszarze usług mobilnych, jak i stacjonarnych oraz wiedzę z zakresu wprowadzania, zarządzania oraz integracji operatorów telekomunikacyjnych w skali międzynarodowej.

Od lutego 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił rolę prezesa Telekom Macedonia. W tym czasie był odpowiedzialny za fuzję spółek Makedonski Telekom oraz T‑Mobile Macedonia, a także wdrożenie programu transformacji, który doprowadził do połączenia działalności mobilnej i stacjonarnej spółek pod jedną marką „T”. W latach 2007-2013 pracował dla operatora Mobitel w Bułgarii, na początku jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing, a później (od 2009) jako prezes zarządu. W tym czasie spółka dokonała akwizycji szeregu alternatywnych operatorów stacjonarnych i pozycjonowała się jako operator usług całkowicie konwergentnych na rynku bułgarskim. Wraz z wprowadzeniem nowej marki stworzenie nowej identyfikacji wizualnej było logicznym krokiem dla firmy. W latach 2011-2012 zajmował stanowiska prezesa rady nadzorczej M-Networks. W latach 2004-2007 pracował w Si.mobil Slovenia: jako członek zarządu do spraw operacyjnych od 2004 do 2006 roku oraz jako prezes zarządu w latach 2006-2007. Po opuszczeniu Si.mobil jeszcze przez rok zajmował stanowisko prezesa rady nadzorczej spółki.

W ciągu swojej 20-letniej kariery zajmował także stanowiska Dyrektora Pionu Usług Detalicznych, Dyrektora Departamentu Rozliczeń, wspierając projekty inwestycyjne o zasięgu międzynarodowym oraz był odpowiedzialny za zróżnicowane portfolio projektów realizowanych na wielu rynkach.

Poza pracą zawodową, Andreas Maierhofer angażuje się w działalność międzynarodowych organizacji biznesowych. Otrzymał nagrodę Menedżera Roku 2010 w Bułgarii, Najlepszego Menedżera Zagranicznego w Słowenii w latach 2005 oraz 2006 oraz został wyróżniony przez prezydenta Bułgarii za wkład w rozwój gospodarki kraju.

Juraj_Andras

JURAJ ANDRAS

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

Od 1 grudnia 2017 roku Członek Zarządu ds. Finansowych T‑Mobile Polska

Juraj Andras posiada 20-letnie doświadczenie menedżerskie i od 14 lat jest związany z grupą Deutsche Telekom. Wcześniej odpowiadał za obszar kontrolingu w Slovak Telekom (ST) i T‑Mobile Czechy (TMCZ). Odegrał kluczową rolę w wielu strategicznych projektach obu spółek, między innymi: integracji Slovak Telekom i T‑Mobile Czechy, projektach transformacyjnych, strategicznych i M&A. W trakcie 10 lat pracy na stanowisku Dyrektora Kontrolingu w dużym stopniu przyczynił się do udanej działalności biznesowej Slovak Telekom.

Wcześniej, przez lata, pełnił funkcje menedżerskie w obszarze zarządzania finansami korporacyjnymi, między innymi jako starszy doradca w Deloitte w Bratysławie lub menedżer ds. raportowania finansowego i zarządzania analizami w T‑Mobile Slovakia.

Frederic Perron_teaser

Frederic Perron

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. RYNKU PRYWATNEGO

Od 1 kwietnia 2017 roku, Członek Zarządu ds. Rynku Prywatnego w T‑Mobile Polska S.A.

Frederic posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i marketingu klientów na rynku telekomunikacyjnym i finansowym. Pracował dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Czechach, gdzie odpowiadał za odwrócenie trendów w postrzeganiu marki, lojalności klientów oraz przyczynił się do wzrostu przychodów.

Od 2014 roku Frederic pracował jako wiceprezes ds. zarządzania doświadczeniem klientów w Roger Communications w Kanadzie, gdzie odpowiadał za ponad 10 milionów użytkowników usług mobilnych i stacjonarnych. Wcześniej przez 4 lata pracował dla Vodafone w Czechach i Wielkiej Brytanii. Jako szef usług abonamentowych w Czechach z sukcesem doprowadził do odwrócenia trendów biznesowych i zwiększenia satysfakcji klientów, jak również wzrostu bazy klientów i przychodów. W latach 2009-2010 odpowiadał za usługi przedpłacone T‑Mobile w Wielkiej Brytanii. Przed rozpoczęciem działalności na rynku telekomunikacyjnym pracował przez 5 lat w Capital One, gdzie posiadał pozycje lidera na rynku kart kredytowych w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Frederic Perron pochodzi z Kanady. Posiada licencjat z handlu na Uniwersytecie McGill w Montrealu, jak również tytuł magistra zarządzania na Uniwersytecie Queen w Kingston.

T-Mobile_Petri_Pehkonen_300x300px

Petri Pehkonen

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. TECHNOLOGII I INNOWACJI

Posiada bogate doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w branżach teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, z którymi jest związany od ponad 20 lat. 7 lat spędził w firmie Elisa, gdzie jako CIO Elisa Corporation oraz Vice President Hosting Services kierował wieloma strategicznymi projektami IT w obszarze transformacji cyfrowej. Przez lata współpracy Pehkonen zgromadził obszerną wiedzę na temat rozwiązań sieciowych, jak również popularnych trendów sektora ICT, a także innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, takich jak 5G.

W przeszłości, jako dyrektor IO Business Unit, Pehkonen kierował też jednostką biznesową ds. usług infrastrukturalnych w krajach nordyckich w firmie Capgemini, gdzie z sukcesami wdrażał rozwiązania wspomagające firmy przechodzących cyfrową przebudowę w Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii. Był odpowiedzialny za nadzór projektów związanych z doradztwem IT oraz outsourcingiem. W latach 90 związany z firmą Saraware Oy i produkcją oprogramowania oraz usługami projektowymi i inżynieryjnymi dla firm telekomunikacyjnych.

Jest absolwentem Technicznego Uniwersytetu Helsińskiego na wydziale Inżynierii Telekomunikacyjnej.

Włodzimierz_Nowak_teaser

Włodzimierz Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. PRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

Od 1 kwietnia 2017 roku Członek Zarządu ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością T‑Mobile Polska S.A.

Włodzimierz Nowak przez lata związany był z obszarem obronności, zajmował stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Cyfryzacji oraz w strukturach NATO. Posiada szerokie kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa, które zdobywał między innymi jako Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Włodzimierz Nowak w latach 2015-2017 pełnił szereg funkcji związanych z doradztwem w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz kierował Departamentem Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. 30 czerwca 2016 r. zakończył zawodową służbę wojskową, którą rozpoczął w 1986 roku jako dowódca plutonu dowodzenia w Pomorskiej Brygadzie WOP w Szczecinie. Od 1991 do 1994 roku był szefem służb technicznych - zastępcą dowódcy 33 Batalionu Łączności w Szczecinie. Później do 2006 roku służył w Sztabie Generalnym WP przechodząc kolejno szczeble od specjalisty do szefa Zarządu Łączności i Informatyki w Generalnym Zarządzie Dowodzenia i Łączności – P6. W latach 1998–2003 pełnił funkcję kierownika projektu zapewnienia łączności pomiędzy Polską i NATO oraz był przedstawicielem kraju w Grupie Roboczej Narodowych Ekspertów Technicznych Telekomunikacji NATO. Od 2007 roku był Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, aby od 2010 do 2012 roku pełnić służbę na stanowisku Dyrektora Operacyjnego NATO-wskiej agencji NCSA (NATO CIS Services Agency). W latach 2012-2013 był Zastępcą Dowódcy/Szef Sztabu NATO CIS Group, SHAPE w Belgi. Po powrocie ze służby w strukturach NATO objął w MON stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, gdzie opracował rządowy program Wsparcia Bezpieczeństwa w Regionie (Regional Support Assistance Program - ReSAP).

Włodzimierz Nowak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania na Politechnice Białostockiej. W 2006 roku za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.

Dorota_Kupranowicz_Legutko

DOROTA KUPRIANOWICZ-LEGUTKO

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Polityki Personalnej

Od 1 grudnia 2017 Członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. Polityki Personalnej

Dorota Kuprianowicz-Legutko posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w firmach z branży energetycznej, logistycznej i FMCG. Od 2012 roku zarządzała kapitałem ludzkim w Innogy Polska S.A. (wcześniej RWE S.A.), gdzie prowadziła liczne projekty związane z transformacją kultury organizacyjnej, rebrandingiem, kształtowaniem i rozwojem postaw liderskich, implementacją systemów benefitów i wynagrodzeń, negocjacjami i współpracą z partnerami społecznymi oraz rekrutacją i rozwojem pracowników. Opracowała również szereg programów wewnętrznych, związanych z utrzymaniem talentów, rozwojem ekspertów czy mentoringiem.

a_rynkowska_399x500.jpg

Agnieszka Rynkowska

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. B2B

Agnieszka Rynkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Przez ostatnie 5 lat związana była z Microsoft Sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Marketingu & Operacji i Członka Zarządu spółki, a wcześniej - Dyrektora ds. Strategii Biznesowej. Była również zatrudniona w Philips Lighting S.A. jako Dyrektor Marketingu w rejonie Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odpowiadała za działalność na 17 rynkach. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach kierowniczych w Microsoft Sp. z o.o., Orange / PTK Centertel Sp. z o.o. i Ericsson Sp. z o.o..

Agnieszka Rynkowska posiada wykształcenie i doświadczenie zarówno w obszarze technologii, jak i zarządzania i marketingu. Ukończyła Politechnikę Warszawską, a także studia podyplomowe w WSZiM oraz The Chartered Institute of Marketing.

Polski English
T-Mobile Polska