Kluczem do sukcesu jest kultura korporacyjna całej Grupy, którą charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. Wymogi etyczne, które odnoszą się do działalności biznesowej i do naszego miejsca pracy stają się coraz bardziej złożone.

Dla T-Mobile Polska sukces w biznesie zależny jest od uczciwości w działaniach oraz szacunku dla prawa, i oznacza to jednocześnie jasne zobowiązanie do przestrzegania zasad etycznych, takich jak szacunek i uczciwość, które są podstawą Kodeksu Etyki Biznesu T-Mobile Polska.

Wszystkie działania biznesowe T-Mobile Polska oparte są na powyższych zasadach, a każdy pracownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Korzystamy na tym wszyscy – klienci, pracownicy, dostawcy i udziałowcy.

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Zgodnością (ang. Compliance Management System) jest zapobieganie oraz wykrywanie potencjalnie niewłaściwych zachowań pracowników T-Mobile Polska. System Zarządzania Zgodnością jest wspierany przez Zarząd i kadrę zarządzającą T-Mobile Polska.

Pomagamy Zarządowi T-Mobile Polska w ustanawianiu struktur i rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do działania zgodnego z prawem oraz przyjętymi w firmie zasadami. Jednocześnie stale dążymy do ciągłego zwiększania świadomości wśród wszystkich pracowników, w zakresie konieczności postępowania uczciwego i zgodnego z obowiązującymi zasadami.

W przypadkach, gdy podejrzewane jest uchybienie z naszej strony, takie jak na przykład korupcja, czy łamanie podstawowych zasad postępowania, T-Mobile Polska udostępnia specjalny portal do zgłaszania incydentów. Każda osoba (z wewnątrz lub z zewnątrz firmy) może skorzystać z tego narzędzia w celu zakomunikowania potencjalnych naruszeń przepisów. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane starannie i w sposób zapewniający poufność, a następnie podejmowane są odpowiednie działania. Link do portalu.

Polski English
T-Mobile Polska