Odkryj Zamek Królewski na nowo

T-Mobile Polska czynnie angażuje się w ideę wspierania instytucji kulturalnych, przez kilka lat z rzędu dumnie obejmując mecenatem jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Warszawie - Zamek Królewski.

W ramach polityki odpowiedzialnego biznesu, obejmującej również promowanie kultury wśród lokalnej społeczności, w 2009 roku firma została partnerem strategicznym tej instytucji i od tego czasu współorganizowała wiele wystaw stałych czasowych, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony zwiedzających i były szeroko omawiane i pokazywane w środkach masowego przekazu.

Wspieranie kultury to część misji T-Mobile Polska, która polega nie tylko na dostarczaniu najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, ale szeroko pojętym podnoszeniu standardów życia ludzi, w co wpisuje się także polepszenie dostępu społeczeństwa do dóbr kultury a także na krzewieniu wartości edukacyjnych.

T-Mobile Polska jest jednym z najbardziej znanych sponsorów znaczących przedsięwzięć kulturalnych w całym kraju. Festiwal filmowy Nowe Horyzonty i cykl koncertów jazzowych Era Jazzu to jedne z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Za budowanie wartości marki poprzez działalność kulturalną i artystyczną, odpowiedzialność społeczną wyrażoną w trosce o upowszechnianie sztuki oraz inicjowanie wydarzeń kulturalnych T-Mobile Polska była w poprzednich latach wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami i tytułami.

Nie wszystkie eksponaty dostępne są dla zwiedzających.
Tutaj możesz przyjrzeć im się z bliska.

Polski English
T-Mobile Polska