Dostawca energii odnawialnej - ogłoszenie

Strategia T-Mobile Polska jest nierozerwalnie związana ochroną planety i realizacją zrównoważonych celów biznesowych w praktyce. W tym celu firma sukcesywnie realizuje działania mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Zgodnie ze zobowiązaniem jakie podjęła spółka, cel zerowej emisyjności (netto) dotyczący emisji pośrednich i bezpośrednich chce spełnić w 2025 roku, a ten dotyczący całego łańcucha dostaw już w 2040 roku.

Dążąc do realizacji postawionych celów, T-Mobile Polska jest zainteresowany zawarciem długoterminowej umowy (PPA) z zaufanym partnerem na zakup energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii (OZE). Planowana roczna wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną to nie mniej niż 5 GWh/rocznie.

Propozycje współpracy w powyższej kwestii prosimy kierować na adres: ppa@t-mobile.pl

Polski English
T-Mobile Polska