Charakterystyka stacjonarnych publicznych sieci telefonicznej

T-Mobile Polska świadczy usługi przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych, które posiadają punkty styku z sieciami telekomunikacyjnymi innych operatorów umożliwiając komunikowanie się użytkownikom T-Mobile Polska z użytkownikami innego operatora.

Sieci T-Mobile Polska posiadają strukturę, która zapewnia efektywną jej rozbudowę i rekonfiguracje dostosowując się do nowych wymagań związanych z rozwojem rynku telekomunikacyjnego.

TMPL posiada dwie wydzielone sieci stacjonarne, do których dostęp telekomunikacyjny realizowany jest poprzez dedykowane dla każdej sieci Punktu Styku Sieci:

  • Sieć stacjonarna T-Mobile Polska F („Sieć TMPL/F”) – stacjonarna publiczna sieć telefoniczna wykorzystujące systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, do świadczenia publicznych dostępnych usług telekomunikacyjnych, identyfikowana poprzez przypisane do niej Numery Katalogowe.
  • Sieć stacjonarna T-Mobile Polska G („Sieć TMPL/G”) – stacjonarna publiczna sieć telefoniczna wykorzystujące systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, do świadczenia publicznych dostępnych usług telekomunikacyjnych, identyfikowana poprzez przypisane do niej Numery Katalogowe (dawna stacjonarna publiczna sieć telefoniczna GTS Poland).

W sieci TMPL/F zdefiniowana są Obszary obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci. Liczba i lokalizacja Punktów Styku Sieci wpływa na liczbę zaangażowanych elementów sieciowych (central), których zasoby są wykorzystywane do zestawienia połączeń. W związku z tym, na podstawie informacji o sieci Operatora wnioskującego o dostęp telekomunikacyjny liczba i lokalizacja punktów styku może zostać zoptymalizowana.”

W sieci TMPL/G zdefiniowana są Obszary obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci. lokalizacja Punktów Styku Sieci wpływa na liczbę zaangażowanych elementów sieciowych (central), których zasoby są wykorzystywane do zestawienia połączeń. W związku z tym, na podstawie informacji o sieci Operatora wnioskującego o dostęp telekomunikacyjny liczba i lokalizacja punktów styku może zostać zoptymalizowana.”

Obszary Obsługi Punktów Sieci

Obszary Punktów Styku Sieci TMPL/F
Lp. Strefa numeracyjna(SN) WSN Obszar obsługi Punktu Styku Sieci TMPL/F
1 Lubelska 81 Lublin
2 Chełmska 82 Lublin
3 Bialskopodlaska 83 Lublin
4 Zamojska 84 Lublin
5 Białostocka 85 Olsztyn
6 Łomżyńska 86 Olsztyn
7 Warszawska 22 Warszawa
8 Ciechanowska 23 Warszawa
9 Płocka 24 Warszawa
10 Siedlecka 25 Warszawa
11 Ostrołęcka 29 Warszawa
12 Radomska 48 Warszawa
13 Kielecka 41 Kraków
14 Katowicka 32 Katowice
15 Bielska 33 Katowice
16 Częstochowska 34 Katowice
17 Opolska 77 Katowice
18 Krakowska 12 Kraków
19 Tarnowska 14 Kraków
20 Nowosądecka 18 Kraków
21 Rzeszowska 17 Rzeszów
22 Krośnieńska 13 Rzeszów
23 Tarnobrzeska 15 Rzeszów
24 Przemyska 16 Rzeszów
25 Poznańska 61 Poznań
26 Kaliska 62 Poznań
27 Konińska 63 Poznań
28 Leszczyńska 65 Poznań
29 Pilska 67 Poznań
30 Zielonogórska 68 Poznań
31 Szczecińska 91 Szczecin
32 Koszalińska 94 Szczecin
33 Gorzowska 95 Szczecin
34 Łódzka 42 Łódź
35 Sieradzka 43 Łódź
36 Piotrkowska 44 Łódź
37 Skierniewicka 46 Łódź
38 Wrocławska 71 Wrocław
39 Wałbrzyska 74 Wrocław
40 Jeleniogórska 75 Wrocław
41 Legnicka 76 Wrocław
42 Gdańska 58 Gdańsk
43 Elbląska 55 Gdańsk
44 Słupska 59 Gdańsk
45 Olsztyńska 89 Olsztyn
46 Suwalska 87 Olsztyn
47 Bydgoska 52 Bydgoszcz
48 Włocławska 54 Bydgoszcz
49 Toruńska 56 Bydgoszcz
Obszary Punktów Styku Sieci TMPL/G
Lp. LPSS Wykaz stref numeracyjnych w poszczególnych Otr
1 PIASECZNO/NC1 22,23,24,25,29,42,43,44,46,48,81,82,83,84
2 PIASECZNO/NC2 22,23,24,25,29,42,43,44,46,48,81,82,83,84
3 POZNAN/NC1 61,62,63,65,67,68,91,94,95
4 GDANSK/NC1 52,54,55,56,58,59,85,86,87,89
5 KATOWICE/NC1 12,13,14,15,16,17,18,32,33,34,41,71,74,75,76,77
Lista lokalizacji fizycznych Punktów Styku Sieci TMPL/F
Lp. Miasto Kod pocztowy Adres
1 Bydgoszcz 85-950 ul. Jagiellońska 6
2 Gdańsk 80-392 ul. Szczecińska 45
3 Katowice 40-515 ul. Ceglana 50
4 Kraków 30-55 ul. Albatrosów 16B
5 Lublin 20-703 ul. Grabowa 6
6 Łódź 91-212 ul. Wersalska 50
7 Olsztyn 10-603 ul. Metalowa 3
8 Poznań 62-052 Komorniki ul. Stanisława Nowaka 9
9 Rzeszów 35-302 ul. Witolda 6a
10 Szczecin 71-018 ul. Europejska 29
11 Warszawa 01-217 ul. Kolejowa 19/21
12 Warszawa 03-259 ul. Szlachecka 49
13 Warszawa 03-236 ul. Annopol 3
14 Wrocław 54-207 ul.Na Ostatnim Groszu 112
Lista lokalizacji Punktów Styku Sieci TMPL/G
Lp. Miasto Kod pocztowy Adres
1 Piaseczno 05-500 ul. Jana Pawła II 66
2 Poznań 61-818 ul. Taczaka 10
3 Gdańsk 80-852 ul. Dyrekcyjna 2/4
4 Katowice 40-078 5ul. Sądowa 7
Polski English
T-Mobile Polska