Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Po zawarciu umowy o dostęp telekomunikacyjny, na wniosek Operatora zostanie rozpoczęty proces związany z realizacją Punktu Styku Sieci. Proces realizacji Punktu Styku Sieci składa się z następujących podstawowych etapów:

  1. Rozpatrzenie wniosku o wybudowanie nowego Punktu Styku Sieci – 3 tygodnie;
  2. Dwustronne ustalenia w sprawie nowego Punktu Styku Sieci – 2 tygodnie;
  3. Ustalenia dotyczące umowy dzierżawy powierzchni w lokalizacji T-Mobile Polska – 4 tygodnie;
  4. Budowa transmisji przez T-Mobile Polska – 5 tygodni;
  5. Podłączenie konfiguracji testowej - 2 tygodnie;
  6. Testy sygnalizacji SS7 i testy rejestracji połączeń – 5 tygodni;
  7. Rozbudowa Punktu Styku Sieci do docelowej konfiguracji- 2 tygodnie;
  8. Komercyjne otwarcie Punktu Styku Sieci – 2 tygodnie.

W przypadku gdy nie ma konieczności realizowania jednej z czynności określonych powyżej, proces wybudowania i otwarcia skraca się odpowiednio o czas trwania tej czynności. Jednocześnie T-Mobile Polska oraz Operator będą dążyć do realizacji transmisji przy wykorzystaniu własnych zasobów. Jednakże, w szczególnych przypadkach, dopuszczają możliwość realizacji transmisji przez stronę trzecią. Okres budowy transmisji może ulec przedłużeniu powyżej 5 tygodni z przyczyn niezależnych od Stron.

Z chwilą uruchomienia komercyjnego Punktu Styku Sieci ruch telekomunikacyjny może być wymieniany.

Punkty Styku Sieci między siecią T-Mobile Polska a siecią Operatora będą tworzone w oparciu o wiązki na poziomie E1. Minimalna konfiguracja Punktu Styku Sieci to 2 łącza E1 i 2 kanały C7 (rozumiane jako szczeliny o przepływności 64kbit/s).

Przed uruchomieniem komercyjnym Punktu Styku Sieci, T-Mobile Polska oraz Operator przeprowadzają testy funkcjonalne. Po uzyskaniu pozytywnych wyników testów, wiązki na Punkcie Styku sieci są uruchamiane.

Polski English
T-Mobile Polska