Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Po zawarciu umowy o dostęp telekomunikacyjny, na wniosek Operatora zostanie rozpoczęty proces związany z realizacją Punktu Styku Sieci. Proces realizacji Punktu Styku Sieci składa się z następujących podstawowych etapów:

  1. Rozpatrzenie wniosku o wybudowanie nowego Punktu Styku Sieci – 3 tygodnie;
  2. Dwustronne ustalenia w sprawie nowego Punktu Styku Sieci – 2 tygodnie;
  3. Ustalenia dotyczące umowy dzierżawy powierzchni w lokalizacji bądź łącza podkładowego T‑Mobile Polska – 4 tygodnie;
  4. Budowa transmisji przez T‑Mobile Polska – 5 tygodni;
  5. Podłączenie konfiguracji testowej - 2 tygodnie;
  6. Testy sygnalizacji SS7 lub SIP i testy rejestracji połączeń – 5 tygodni;
  7. Rozbudowa Punktu Styku Sieci do docelowej konfiguracji- 2 tygodnie;
  8. Komercyjne otwarcie Punktu Styku Sieci – 2 tygodnie.

W przypadku gdy nie ma konieczności realizowania jednej z czynności określonych powyżej, proces wybudowania i otwarcia skraca się odpowiednio o czas trwania tej czynności. Jednocześnie T‑Mobile Polska oraz Operator będą dążyć do realizacji transmisji przy wykorzystaniu własnych zasobów. Jednakże, w szczególnych przypadkach, dopuszczają możliwość realizacji transmisji przez stronę trzecią. Okres budowy transmisji może ulec przedłużeniu powyżej 5 tygodni z przyczyn niezależnych od Stron.

Z chwilą uruchomienia komercyjnego Punktu Styku Sieci ruch telekomunikacyjny może być wymieniany.

Punkty Styku Sieci między siecią T‑Mobile Polska a siecią Operatora będą tworzone w oparciu o wiązki na poziomie E1 lub w oparciu o łącze IP.

Minimalna konfiguracja Punktu Styku Sieci to:

  • Dla technologii SS7: 2 łącza E1 i 2 kanały C7 (rozumiane jako szczeliny o przepływności 64kbit/s).
  • Dla technologii SIP: 50 jednoczesnych aktywnych sesji (Concurrent Calls)

Przed uruchomieniem komercyjnym Punktu Styku Sieci, T‑Mobile Polska oraz Operator przeprowadzają testy funkcjonalne. Po uzyskaniu pozytywnych wyników testów, wiązki na Punkcie Styku sieci są uruchamiane.

Polski English
T-Mobile Polska