Charakterystyka ruchomej publicznej sieci telefonicznej

T-Mobile Polska S.A. jako operator telekomunikacyjny świadczy usługi przy wykorzystaniu własnej sieci telekomunikacyjnej, która posiada punkty styku z sieciami telekomunikacyjnymi innych operatorów umożliwiając komunikowanie się użytkownikom T-Mobile Polska z użytkownikami innego operatora.

Struktura sieci T-Mobile Polska zapewnia efektywną jej rozbudowę i rekonfiguracje dostosowując się do nowych wymagań związanych z rozwojem rynku telekomunikacyjnego.

Podstawowymi elementami sieci T-Mobile Polska są nowoczesne centrale w technologii Rel.4 (MSS BC) oraz niezawodna sieć sygnalizacji zbudowana w oparciu o punkty transferowe sygnalizacji (STP).

W sieci T-Mobile Polska zdefiniowane są Obszary Tranzytowe, które pokrywają się z obszarem geograficznym Stref Numeracyjnych.

Liczba i lokalizacja Punktów Styku Sieci wpływa na liczbę zaangażowanych elementów sieciowych, których zasoby są wykorzystywane do zestawienia połączeń. W związku z tym, na podstawie informacji o sieci operatora wnioskującego o dostęp telekomunikacyjny liczba i lokalizacja Punktów Styku Sieci może zostać zoptymalizowana.

Zestawienie Obszarów Tranzytowych T-Mobile Polska

Obszary Tranzytowe T-Mobile Polska
Lp. Strefa numeracyjna(SN) WSN Obszar tranzytowy T-Mobile Polska
1 Lubelska 81 Lublin
2 Chełmska 82 Lublin
3 Bialskopodlaska 83 Lublin
4 Zamojska 84 Lublin
5 Białostocka 85 Olsztyn
6 Łomżyńska 86 Olsztyn
7 Warszawska 22 Warszawa
8 Ciechanowska 23 Warszawa
9 Płocka 24 Warszawa
10 Siedlecka 25 Warszawa
11 Ostrołęcka 29 Warszawa
12 Radomska 48 Warszawa
13 Kielecka 41 Kraków
14 Katowicka 32 Katowice
15 Bielska 33 Katowice
16 Częstochowska 34 Katowice
17 Opolska 77 Katowice
18 Krakowska 12 Kraków
19 Tarnowska 14 Kraków
20 Nowosądecka 18 Kraków
21 Rzeszowska 17 Rzeszów
22 Krośnieńska 13 Rzeszów
23 Tarnobrzeska 15 Rzeszów
24 Przemyska 16 Rzeszów
25 Poznańska 61 Poznań
26 Kaliska 62 Poznań
27 Konińska 63 Poznań
28 Leszczyńska 65 Poznań
29 Pilska 67 Poznań
30 Zielonogórska 68 Poznań
31 Szczecińska 91 Szczecin
32 Koszalińska 94 Szczecin
33 Gorzowska 95 Szczecin
34 Łódzka 42 Łódź
35 Sieradzka 43 Łódź
36 Piotrkowska 44 Łódź
37 Skierniewicka 46 Łódź
38 Wrocławska 71 Wrocław
39 Wałbrzyska 74 Wrocław
40 Jeleniogórska 75 Wrocław
41 Legnicka 76 Wrocław
42 Gdańska 58 Gdańsk
43 Elbląska 55 Gdańsk
44 Słupska 59 Gdańsk
45 Olsztyńska 89 Olsztyn
46 Suwalska 87 Olsztyn
47 Bydgoska 52 Bydgoszcz
48 Włocławska 54 Bydgoszcz
49 Toruńska 56 Bydgoszcz
Polski English
T-Mobile Polska