Charakterystyka ruchomej publicznej sieci telefonicznej

T-Mobile Polska S.A. jako operator telekomunikacyjny świadczy usługi przy wykorzystaniu własnej sieci telekomunikacyjnej, która posiada punkty styku z sieciami telekomunikacyjnymi innych operatorów umożliwiając komunikowanie się użytkownikom T‑Mobile Polska z użytkownikami innego operatora.

Struktura sieci T‑Mobile Polska zapewnia efektywną jej rozbudowę i rekonfiguracje dostosowując się do nowych wymagań związanych z rozwojem rynku telekomunikacyjnego.

Podstawowymi elementami sieci T‑Mobile Polska są nowoczesne centrale w technologii Rel.4 (MSS BC).

Lista Punktów Styku Sieci

Lista lokalizacji fizycznych Punktów Styku Sieci TMPL
Lp. Miasto kod pocztowy Adres
1 Gdańsk 80-392 ul. Szczecińska 45
2 Katowice 40-515 ul. Ceglana 50
3 Kraków 30-55 ul. Albatrosów 16B
4 Lublin 20-703 ul. Grabowa 6
5 Łódź 91-212 ul. Wersalska 50
6 Poznań 62-052 Komorniki ul. Stanisława Nowaka 9
7 Rzeszów 35-302 ul. Witolda 6a
8 Warszawa 03-259 ul. Szlachecka 49
9 Piaseczno 05-500 ul. Jana Pawła II 66
Polski English
T-Mobile Polska