Zasady korzystania z ruchomej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska

W ramach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w celu świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci, Operator oraz T-Mobile Polska zobowiązują się do zachowania zasad związanych z korzystaniem z sieci.

  • każdy Operator odpowiedzialny jest za swoją sieć i zobowiązany jest eksploatować swoją sieć oraz ustalać zasady współpracy z podmiotami trzecimi w taki sposób, aby nie spowodować szkody lub zakłóceń w sieci innych operatorów;
  • każdy Operator we własnym zakresie zapewnia sprawne działanie swojej sieci oraz odpowiada za utrzymanie sprawności technicznej urządzeń po swojej stronie Fizycznego Punktu Styku Sieci oraz za realizacje połączeń we własnej sieci;
  • każdy Operator decyduje o rodzaju podejmowanych w swojej sieci działań w sytuacji wystąpienia Awarii/Usterki, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na realizacje połączeń w sieci innych operatorów;
  • każdy Operator nie będzie przyłączać, ani zezwalać na przyłączenie do swojej sieci żadnych sieci innych operatorów lub urządzeń, które nie spełniają wymogów przewidzianych obowiązującym prawem;
  • każdy Operator zobowiązuje się do zakańczania połączeń w sieci T-Mobile Polska jedynie za pośrednictwem Punktu Styku Sieci. Operator nie będzie wykorzystywał do tego celu urządzeń FCT.
Polski English
T-Mobile Polska