Misja i cele zakupowe

  • Naszą misją jest bycie najlepszą organizacją zakupową w branży telekomunikacyjnej.
  • Naszym celem jest optymalizacja kosztów pozyskania dóbr i usług. Wspieramy strategię wzrostu T-Mobile Polska poprzez najlepsze połączenie kosztów zakupu i jakości, poprzez szybkość i sprawność organizacyjną zakupów oraz wykorzystanie know-how naszych partnerów.
  • Naszą organizację tworzy zespół profesjonalistów, którzy współdzieląc silną kulturę korporacyjną, wolę współpracy oraz najwyższy poziom etyki zawodowej wypełniają oraz przekraczają oczekiwania jakościowe naszych klientów.
  • Jesteśmy otwarci na wszystkich potencjalnych dostawców. Utrzymujemy doskonałe stosunki biznesowe zgodne z etycznymi zasadami współpracy.
Polski English
T-Mobile Polska