Ochrona prywatności naszych użytkowników, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego portalu miały poczucie, że mogą na nas polegać, że stosowane przez nas standardy najwyższej staranności gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zawsze zgodnie z deklarowanym celem  i chronią je przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa w zakresie prywatności, w tym szeroko zakrojona ochrona danych, to dla nas więcej niż tylko obowiązek wynikający z norm korporacyjnych i prawnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług. Dlatego też w grupie Deutsche Telekom, do której należymy, wyznaczone zostały standardy w zakresie ochrony prywatności obowiązujące wszystkie spółki w jej obrębie. Więcej informacji na temat naszych zasad ochrony prywatności można znaleźć w Kodeksie Postępowania w sprawie ochrony prywatności.

T‑Mobile Polska S.A. może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie informacyjnym www.firma.t-mobile.pl o udostępnienie danych osobowych w celu zarejestrowania się w internetowym biurze prasowym i korzystanie z jego funkcjonalności. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane wykorzystamy wyłącznie w celu polepszenia obsługi użytkownika portalu oraz udostępnienia funkcjonalności internetowego biura prasowego, w szczególności do wysyłki informacji.

Przetwarzane przez T‑Mobile Polska S.A. dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Korzystając z serwisu www.firma.t-mobile.pl, możesz pobierać prezentowane w nim materiały wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez T‑Mobile Polska S.A. nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

Portal www.firma.t-mobile.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

  • dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników;
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu;
  • dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

Dodatkowo nasz serwis korzysta z wtyczek portali społecznościowych takich jak Google, Facebook, Twitter oraz innych aplikacji typu Google Analytics i Google CSE, które ustawiają i przetwarzają pliki „cookies” zgodnie z własną polityką prywatności.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisany powyżej sposób, ma możliwość skonfigurowania ustawień swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może je również osobiście usunąć wykonując właściwe działania przy pomocy swojego komputera.. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), T‑Mobile Polska S.A.  przetwarza tzw. dane eksploatacyjne tj. dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu www.firma.t-mobile.pl. Dane eksploatacyjne obejmują:

  1. oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych, o których mowa powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z serwisu,
  4. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z serwisu.

Dane eksploatacyjne są przetwarzane przez T‑Mobile Polska S.A. wyłącznie w celach statystycznych i  świadczenia i rozwijania serwisu.

Dane eksploatacyjne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.firma.t-mobile.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do przepisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), T‑Mobile Polska S.A. może zostać zobowiązana do wydania danych eksploatacyjnych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

T‑Mobile Polska S.A. jako administrator portalu www.firma.t-mobile.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności  w zakresie stron internetowych osób trzecich, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na  portalu www.firma.t-mobile.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.firma.t-mobile.pl.

Powyższe zasady  mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem na portalu www.firma.t-mobile.pl.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.firma.t-mobile.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do T‑Mobile Polska S.A., korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt dla mediów".

Polski English
T-Mobile Polska