Ochrona prywatności naszych użytkowników, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego portalu miały poczucie, że mogą na nas polegać, że stosowane przez nas standardy najwyższej staranności gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zawsze zgodnie z deklarowanym celem  i chronią je przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa w zakresie prywatności, w tym szeroko zakrojona ochrona danych, to dla nas więcej niż tylko obowiązek wynikający z norm korporacyjnych i prawnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług. Dlatego też w grupie Deutsche Telekom, do której należymy, wyznaczone zostały standardy w zakresie ochrony prywatności obowiązujące wszystkie spółki w jej obrębie. Więcej informacji na temat naszych zasad ochrony prywatności można znaleźć w Kodeksie Postępowania w sprawie ochrony prywatności.

T-Mobile Polska S.A. może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie informacyjnym www.firma.t-mobile.pl o udostępnienie danych osobowych w celu zarejestrowania się w internetowym biurze prasowym i korzystanie z jego funkcjonalności. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane wykorzystamy wyłącznie w celu polepszenia obsługi użytkownika portalu oraz udostępnienia funkcjonalności internetowego biura prasowego, w szczególności do wysyłki informacji.

Przetwarzane przez T-Mobile Polska S.A. dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Korzystając z serwisu www.firma.t-mobile.pl, możesz pobierać prezentowane w nim materiały wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez T-Mobile Polska S.A. nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

Portal www.firma.t-mobile.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

  • dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników;
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu;
  • dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

Dodatkowo nasz serwis korzysta z wtyczek portali społecznościowych takich jak Google, Facebook, Twitter oraz innych aplikacji typu Google Analytics i Google CSE, które ustawiają i przetwarzają pliki „cookies” zgodnie z własną polityką prywatności.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisany powyżej sposób, ma możliwość skonfigurowania ustawień swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może je również osobiście usunąć wykonując właściwe działania przy pomocy swojego komputera.. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), T-Mobile Polska S.A.  przetwarza tzw. dane eksploatacyjne tj. dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu www.firma.t-mobile.pl. Dane eksploatacyjne obejmują:

  1. oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych, o których mowa powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z serwisu,
  4. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z serwisu.

Dane eksploatacyjne są przetwarzane przez T-Mobile Polska S.A. wyłącznie w celach statystycznych i  świadczenia i rozwijania serwisu.

Dane eksploatacyjne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.firma.t-mobile.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do przepisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), T-Mobile Polska S.A. może zostać zobowiązana do wydania danych eksploatacyjnych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

T-Mobile Polska S.A. jako administrator portalu www.firma.t-mobile.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności  w zakresie stron internetowych osób trzecich, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na  portalu www.firma.t-mobile.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.firma.t-mobile.pl.

Powyższe zasady  mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem na portalu www.firma.t-mobile.pl.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.firma.t-mobile.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do T-Mobile Polska S.A., korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt dla mediów".

Polski English
T-Mobile Polska