Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Jesteśmy stale doceniani za dbałość o naszych klientów, jakość świadczonych usług, działania na rzecz ESG oraz tworzenie przyjaznego miejsca pracy. Wszystko to jest zasługą naszych pracowników, którzy tworzą wspierającą kulturę, która stawia naszych klientów na pierwszym miejscu.

Listek ESG „Polityki”

Nasze działania ESG po kolejny zostały docenione prestiżowym wyróżnieniem w konkursie Listki ESG tygodnika „Polityka” oraz dodatkową nagrodą za działania na rzecz klimatu – Zielonym Listkiem! Listki ESG „Polityki” to jedna z...

Nagroda WPROST dla najlepszego pracodawcy

T-Mobile otrzymał tytuł dla najlepszego pracodawcy w kategorii Zarządzanie Kapitałem Ludzkim podczas Gali Polskiego Biznesu 2024, organizowanej przez redakcję WPROST. Wydarzenie zgromadziło 50 najlepszych polskich pracodawców. Jesteśmy bardzo zadowoleni z...

Diversity IN Check

Badanie Diversity IN Check pozwala ocenić stopień dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, włączających organizacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako koordynator Karty Różnorodności chce w ten...

GWIAZDA JAKOŚCI OBSŁUGI 2024

Polski Program Jakości Obsługi przeprowadza społeczne badanie satysfakcji, analizując 5 czynników składających się na relację marek z klientami – terminowość i czas obsługi, rodzaju asortymentu i jego ceny, a także indeks NPS, to jest prawdopodobieństwa...

Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR

Celem programu „Odpowiedzialny Pracodawca. Lider HR 2024" jest propagowanie właściwych działań w zakresie polityki personalnej oraz integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Dla T-Mobile dbałość o środowisko pracy, rozwój...