Akcjonariusze

Struktura akcjonariuszy

100%
Deutsche Telekom Europe B.V.

Stationsplein 8 K 6221 BTMaastricht Holandia

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

05.06.2024

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T Mobile 19 czerwca 2024

Na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T-Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 12 grudnia 2022 (Rep. A Nr 3397/2022), wpis do KRS dnia 27 lutego 2023 roku, Zarząd T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T-Mobile Polska S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.

27.04.2023

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile 27 kwietnia 2023

Na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T‑Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 12 grudnia 2022 roku (Rep. A Nr 3397/2022) wpisany do KRSu 27 lutego 2023, Zarząd T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile Polska S.A. na dzień 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.

14.06.2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T-Mobile 23.06.2022

Na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T‑Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 1 lipca 2021 roku (Rep. A Nr 3790/2021), Zarząd T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T-Mobile Polska S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku o godzinie12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.

14.06.2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T-Mobile 18.06.2021

Na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T‑Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 30 lipca 2020 roku (Rep. A Nr 2187/2020), Zarząd T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.

18.12.2020

Piąte wezwanie do złożenia posiadanych akcji

Na podstawie art. 16 ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa Deutsche Telekom Europe B.V. jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

27.11.2020

Czwarte wezwanie do złożenia posiadanych akcji

Na podstawie art. 16 ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa Deutsche Telekom Europe B.V. jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

06.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia posiadanych akcji

Na podstawie art. 16 ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa Deutsche Telekom Europe B.V. jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

20.10.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile 29 października 2020

Na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T‑Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 30 lipca 2020 roku (Rep. A Nr 2187/2020), Zarząd T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile Polska S.A. na dzień 29 października 2020 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.

16.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia posiadanych akcji

Na podstawie art. 16 ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa Deutsche Telekom Europe B.V. jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

25.09.2020

Wezwanie do złożenia posiadanych akcji

Na podstawie art. 16 ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa Deutsche Telekom Europe B.V. jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

30.07.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile

Na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych w dniu 30 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile.

17.06.2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile 29.06.2020

Na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T‑Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2019 roku (Rep. A Nr 3855/2019), Zarząd T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.