Zarząd T-Mobile

Andreas maierhofer

Andreas Maierhofer

PREZES ZARZĄDU

Od 1 kwietnia 2017 roku, Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A Andreas Maierhofer posiada szerokie doświadczenie menadżerskie zdobyte w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno w obszarze usług mobilnych, jak i stacjonarnych oraz wiedzę z zakresu wprowadzania, zarządzania oraz integracji operatorów telekomunikacyjnych w skali międzynarodowej.

Od lutego 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił rolę prezesa Telekom...

Dorota Kuprianowicz-Legutko

Dorota Kuprianowicz-Legutko

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. POLITYKI PERSONALNEJ

Od 1 grudnia 2017 Członek Zarządu T-Mobile Polska ds. Polityki Personalnej

Dorota Kuprianowicz-Legutko posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w firmach z branży energetycznej, logistycznej i FMCG. Od 2012 roku zarządzała kapitałem ludzkim w Innogy Polska S.A. (wcześniej RWE S.A.), gdzie prowadziła liczne projekty związane z transformacją kultury organizacyjnej,...

Agnieszka Rynkowska

Agnieszka Rynkowska

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. B2B I BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Rynkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie. W ostatnich latach związana była z Microsoft Sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Marketingu & Operacji i Członka Zarządu spółki, a wcześniej - Dyrektora ds. Strategii Biznesowej. Była również zatrudniona w Philips Lighting S.A. jako Dyrektor Marketingu w rejonie Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odpowiadała za działalność na 17...

JURAJ ANDRAS

Juraj Andras

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Od 1 grudnia 2017 roku Członek Zarządu ds. Finansowych T-Mobile Polska

Juraj Andras posiada 20-letnie doświadczenie menedżerskie i od 14 lat jest związany z grupą Deutsche Telekom. Wcześniej odpowiadał za obszar kontrolingu w Slovak Telekom (ST) i T-Mobile Czechy (TMCZ). Odegrał kluczową rolę w wielu strategicznych projektach obu spółek, między innymi: integracji Slovak Telekom i T-Mobile Czechy, projektach...

Goran Markovic

Goran Markovic

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. B2C

Goran Markovic posiada ponad 10-letnie doświadczenie eksperckie i menedżerskie, zdobyte w największych międzynarodowych firmach telekomunikacyjnych. Jest ekspertem ds. marki, marketingu i komunikacji oraz budowy kanałów sprzedaży. Z powodzeniem zarządzał zmianami i transformacjami biznesowymi, zarówno w zakresie inicjatyw i projektów międzynarodowych oraz między firmami. Od 2018 do 2020 roku pełnił rolę Dyrektora...

Alexander Jenbar

Alexander Jenbar

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. TECHNOLOGII I INNOWACJI

Od 16 września 2022 roku Członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. Technologii i Innowacji.

Alexander Jenbar związany jest z sektorem technologii i telekomunikacji od ponad 20 lat. Wcześniej zatrudniony był w Telekom Romania, gdzie pełnił funkcję Chief Technology & IT Officera. Przed objęciem stanowiska dyrektora wykonawczego rumuńskiego Natco związany był z duńskim operatorem TDC Net, gdzie jako Chief Operation...