Systemy zarządzania

T-Mobile Polska działając na rynku telekomunikacyjnym i nowoczesnych technologii informacyjnych postrzega dbałość o wysoką jakość usług, bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych. Realizacji tej deklaracji służy skutecznie wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami Normy ISO 27001, w tym zastosowanie zabezpieczeń przewidzianych w ISO 27017 Bezpieczeństwo Usług w Chmurze oraz ISO 27018 Ochrona Danych Osobowych w Chmurze,
  • System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z wymaganiami Normy ISO 22301.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania pozwoliło nam w sposób kompleksowy zarządzać procesami, gwarantując jednocześnie, że wymagania poszczególnych norm są właściwie rozumiane i wdrożone w organizacji.

Tak szeroki zakres wdrożonych wymagań międzynarodowych Norm ISO wyróżnia nas spośród wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.
 

Certyfikaty zgodności

Posiadamy certyfikaty zgodności Systemów Zarządzania: Jakością, Bezpieczeństwem Informacji, Ciągłością Działania, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymogami odpowiednich standardów ISO wydane przez renomowane jednostki certyfikujące.

Zakres certyfikacji

Certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmują wszystkie procesy i lokalizacje, w tym sklepy własne i centra przetwarzania danych. To nas wyróżnia! Zakres certyfikacji pozostałych Systemów obejmuje kluczowe procesy i lokalizacje.

W stronę klienta

System Zarządzania Jakością - ISO 9001

Od 2 marca 2018 r. T‑Mobile Polska może poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2015.
Aktualny zakres certyfikacji: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa, a także przetwarzanie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Utrzymanie, prowadzenie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych. Świadczenie usług: przetwarzania danych w chmurze prywatnej, publicznej oraz rozwiązaniach hybrydowych, kolokacji, serwerów dedykowanych, wykonywania i odtwarzania zapasowych kopii danych cyberbezpieczeństwa w procesie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w chmurach obliczeniowych.
Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami. Marketing i sprzedaż w sieci własnej."

W trosce o bezpieczeństwo informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - zgodny z Normą ISO 27001

Informacja jest jednym z najcenniejszych dóbr każdej firmy, dlatego w celu jej ochrony poszukuje się kompleksowych rozwiązań obejmujących wszystkie aktywa firmy, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe i definiowanych przez międzynarodowe standardy. Od czerwca 2014 r. w T-Mobile Polska funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, którego wysoki poziom i skuteczność zostały kolejny raz potwierdzone w 2024 roku certyfikatem zgodności ISO 27001:2022, obejmującym wszystkie procesy w organizacji oraz dodatkowo po raz pierwszy w ramach certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożyliśmy zabezpieczenia przewidziane w standardzie ISO 27017 Bezpieczeństwo Usług w Chmurze oraz ISO 27018 Ochrona Danych Osobowych w Chmurze.

Niezawodność usług

System Zarządzania Ciągłością Działania - zgodny z Normą ISO 22301

Wdrożyliśmy System Zarządzania Ciągłością Działania i uzyskaliśmy certyfikat zgodności z wymaganiami ISO 22301:2019 - najnowszym wydaniem Normy z zakresu bezpieczeństwa i odporności systemów zarządzania ciągłością działania.


Efektywny System Zarządzania Ciągłością Działania to pewność, że prawidłowo identyfikujemy ryzyko i zagrożenia oraz efektywnie zarządzamy potencjalnymi incydentami. Pozyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem konsekwencji w doskonaleniu procesów naszej organizacji.

W przyjaźni ze środowiskiem

System Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001

Jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymaliśmy Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001, w zakresie „Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji”. To obiektywny dowód zaangażowania w ochronę środowiska.

Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że budowa i eksploatacja sieci T‑Mobile są w pełni kontrolowane na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania oraz że minimalizowany jest ich wpływ na otoczenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy - ISO 45001

W trosce o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, kontrahentów i Klientów ustanowiliśmy Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której zobowiązania podane są poniżej.

 

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została uzgodniona i skonsultowana z pracownikami i ich przedstawicielami, jest znana i publicznie dostępna.


Potwierdzeniem realizacji założeń tej polityki jest otrzymanie przez T‑Mobile Polska S.A. Certyfikatu ISO 45001.

Zobowiązania polityki BHP i gwarancja jej realizacji

T‑Mobile Polska ustanawiając Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązało się do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu bhp,
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
  • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co daje nam gwarancję realizacji tej polityki? Oto kilka filarów:

Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP

Spełnienie ergonomicznych wymagań dla stanowisk pracy

Prowadzenie systematycznych szkoleń podnosząc świadomość i wiedzę w zakresie BHP

Korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji

Przeciwdziałanie korupcji

System antykorupcyjny - ISO 37001

Dostawcy i Partnerzy T‑Mobile zwracają uwagę na wybór odpowiedzialnych społecznie partnerów. Składamy wiele oświadczeń dotyczących respektowania zasad uczciwego biznesu (tzw. „Supplier Code of Conduct”).


W T‑Mobile obowiązują najwyższe standardy dotyczące przeciwdziałania korupcji, co zostało potwierdzone implementacją zasad międzynarodowej normy 37001:2016 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.

 

To oznacza, że jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyliśmy system przeciwdziałania korupcji w zgodzie z restrykcyjną międzynarodową normą, gwarantując naszym partnerom uczciwe podejście do biznesu.