Compliance

Kultura korporacyjna kluczem do sukcesu


W całej grupie Deutsche Telekom kulturę korporacyjną charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. 

Compliance

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Zgodnością (ang. Compliance Management System) jest zapobieganie oraz wykrywanie potencjalnie niewłaściwych zachowań pracowników. System Zarządzania Zgodnością jest wspierany przez Zarząd i kadrę zarządzającą T-Mobile Polska.

Code of Conduct

Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która wdrożyła międzynarodową normę przeciwdziałania korupcji. Oznacza to przestrzeganie zasad etycznych, które są podstawą Code of Conduct, formalnie potwierdzonych normą 37001:2016. Wszystkie działania biznesowe T‑Mobile Polska oparte są na tych zasadach, a każdy pracownik jest zobowiązany do ich przestrzegania. 

Nie tylko wewnętrznie

Wymogi Compliance nie dotyczą tylko T‑Mobile Polska, ale także naszych partnerów biznesowych. Dlatego Departament Zarządzania Zgodnością oferuje wszystkim partnerom biznesowym możliwość przeprowadzenia szkoleń, w ramach których zaprezentujemy obowiązujące w T‑Mobile Polska zasady postępowania, w szczególności reguły dotyczące zapobieganiu korupcji.

Rozwiązania

Pomagamy Zarządowi T‑Mobile Polska w ustanawianiu struktur i rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do działania zgodnego z prawem oraz przyjętymi w firmie zasadami. Jednocześnie stale dążymy do ciągłego zwiększania świadomości wśród wszystkich pracowników, w zakresie konieczności postępowania uczciwego i zgodnego z obowiązującymi zasadami.

Podejrzenie uchybienia

W przypadkach, gdy podejrzewane jest uchybienie z naszej strony, takie jak korupcja, T‑Mobile Polska udostępnia specjalny portal do zgłaszania incydentów. Każda osoba (z wewnątrz lub z zewnątrz firmy) może go użyć w celu zakomunikowania potencjalnych naruszeń przepisów. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane starannie i poufnie, a następnie podejmowane są odpowiednie działania.