Strategia podatkowa

Za rok podatkowy 2022

Dokument zawiera informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Sprawdź

Za rok podatkowy 2021

Dokument zawiera informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Sprawdź

Za rok podatkowy 2020

Dokument zawiera informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Sprawdź