Diversity IN Check

maj 2023

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami za pomocą narzędzia Diversity IN Check po raz kolejny sprawdziło stopień dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. FOB, jako koordynator Karty Różnorodności chce w ten sposób wesprzeć działania i starania na rzecz budowania włączającego rynku pracy. T‑Mobile po raz trzeci z rzędu znalazł się w gronie firm działających na rzecz budowania polityki różnorodności i włączenia!

Projekty z zakresu ESG T‑Mobile w raporcie FOB

kwiecień 2023

Aż 10 projektów T‑Mobile zostało opisanych w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W tegorocznym raporcie znalazły się nasze inicjatywy ekologiczne, projekty wspierające różnorodność, działania edukacyjne, inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój oraz akcje wolontariackie. Dodatkowo, podczas oficjalnej premiery raportu zostaliśmy uhonorowani nagrodą za 10 lat zaangażowania w działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Najwyższa Jakość HR 2023

styczeń 2023

HR na wyjątkowym poziomie! Otrzymaliśmy certyfikat „Najwyższa Jakość HR 2023” przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nagradzani pracodawcy to organizacje, które wyznaczają trendy i promują wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Ta nagroda jest dowodem na to, że w T-Mobile mierzymy wysoko i mamy ambitne cele, które udaje nam się osiągnąć.

Polski English
T-Mobile Polska