Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Jesteśmy stale doceniani za dbałość o naszych klientów, jakość świadczonych usług, działania na rzecz ESG oraz tworzenie przyjaznego miejsca pracy. Wszystko to jest zasługą naszych pracowników, którzy tworzą wspierającą kulturę, która stawia naszych klientów na pierwszym miejscu.

Friendly Workplace 2023

LIPIEC 2023

Nagroda Friendly Workplace 2023 została przyznana T-Mobile Polska w uznaniu za wdrażanie nowoczesnych standardów współpracy z pracownikami, promowanie kultury inkluzywnego i tolerancyjnego dla różnorodności miejsca pracy, a także odpowiedzialne...

Solidny Pracodawca 2023

LIPIEC 2023

W konkursie Solidny Pracodawca Roku, T-Mobile uhonorowane zostało za całokształt działań wychodzących ponad rynkowy standard w zakresie pozytywnych praktyk HR oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Złoty i Zielony Listek CSR

CZERWIEC 2023

Już czwarty rok z rzędu zostaliśmy nagrodzeni Złotym Listkiem CSR tygodnika „Polityka” – najwyższą nagrodą w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w Polsce, który wyróżnia firmy szczególnie zaangażowane w działanie...

Diversity IN Check

MAJ 2023

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami za pomocą narzędzia Diversity IN Check po raz kolejny sprawdziło stopień dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających...

Projekty z zakresu ESG T‑Mobile w raporcie FOB

KWIECIEŃ 2023

Aż 10 projektów T‑Mobile zostało opisanych w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności...

Najwyższa Jakość HR 2023

STYCZEŃ 2023

HR na wyjątkowym poziomie! Otrzymaliśmy certyfikat „Najwyższa Jakość HR 2023” przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nagradzani pracodawcy to organizacje, które wyznaczają trendy i promują wysokie standardy...