Centrala T‑Mobile Polska

Numer telefonu - Centrala Telefoniczna sieci T‑Mobile

Kontakt telefoniczny przez Centralę. Nr telefonu: (22)413 60 00

T‑Mobile Polska S.A.
Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
Dane sądu rejestrowego: Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000391193
REGON 011417295
NIP 526-10-40-567
Kapitał zakładowy 711 210 000 złotych, kapitał wpłacony w całości

Numer telefonu - Biuro numerów T‑Mobile

  • *42913 tylko dla klientów T‑Mobile
  • 602 913 000 dla wszystkich sieci

Dla mediów

Przedstawicieli mediów zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym T‑Mobile Polska S.A. Jesteśmy do dyspozycji pod e-mailem: pr@t-mobile.pl
oraz na Twitterze: https://twitter.com/TMobilePolska

Informacje i komunikaty dotyczące działalności T‑Mobile Polska S.A. są również umieszczone w zakładce Aktualności T‑Mobile

Więcej o Biurze Prasowym T‑Mobile Polska

Infolinia handlowa

801 202 602 lub (22) 4133310
(opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą).

Reklama i Sponsoring

W celu uzyskania informacji na temat oferty zakupu powierzchni reklamowej prosimy o kontakt na e-mail media@t-mobile.pl
W sprawie ofert sponsorskich prosimy pisać na adres sponsoring@t-mobile.pl

Biura obsługi Abonenta

602 900 000 lub (22) 413 69 96
(opłata za połączenie z konsultantem zgodna z posiadaną taryfą).

Kontakt przez Internet

(*) należy pamiętać o podaniu danych identyfikacyjnych, które umożliwią weryfikację konta abonenckiego.

W celu uzyskania informacji na temat konta abonenckiego prosimy o podanie numeru telefonu oraz hasła zadeklarowanego podczas podpisywania Umowy
o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

Polski English
T-Mobile Polska