JAKUB CHAJDAK14.03.2022

Technologia w trosce o środowisko naturalne - T-Mobile współpracuje ze… słońcem

W 2022 roku nawet najlepsze technologie sieciowe to za mało – liczą się zrównoważone rozwiązania i… mocne sojusze. Dlatego T‑Mobile, aby osiągnąć już niebawem pełną neutralność klimatyczną, rozpoczyna współpracę ze słońcem. Ponad 130 stacji bazowych oraz 2 centrale telefoniczne operatora zostały wyposażone w panele fotowoltaiczne, które pozwolą na wyprodukowanie energii na bieżącą działalność.

Jednym z filarów strategii T‑Mobile Polska jest care, a więc troska o otoczenie, nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją zrównoważonych celów biznesowych w praktyce. Już teraz T‑Mobile Polska korzysta w 100% z ekologicznej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, do 2025 roku planuje osiągnięcie całkowitej neutralności środowiskowej w emisjach własnych, a do 2040 r. neutralności całego łańcucha dostaw. W realizacji tych ambitnych planów postanowiliśmy sięgnąć po kolejne narzędzie: fotowoltaikę.

Już od 2018 r. instalacje pozyskujące energię ze słońca wykorzystujemy m.in. na stacji na Schronisku PTTK na Hali Ornak, w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie skutecznie wspierają one funkcjonowanie obiektu pozbawionego dostępu do sieci energetycznej. Kolejne panele zostały zamontowane na terenie centrali telefonicznych w Lublinie i Rzeszowie oraz na 130 stacjach bazowych na terenie całego kraju. Testy, które T‑Mobile prowadzi w tym obszarze już od przeszło dwóch lat, pokazały, że panele fotowoltaiczne nie tylko pozwalają ulżyć środowisku, ale także wyraźnie obniżyć koszty energii. Zebrane na bazie istniejących instalacji dane pokazują, że panele fotowoltaiczne zapewniają ok. 15% średniorocznego zapotrzebowania stacji bazowej, a przy odpowiedniej konfiguracji i przy zastosowaniu magazynów energii udział energii ze słońca w całkowitym miksie energetycznym dla najlepszych pod tym względem obiektów może wynieść nawet 30% .

Od początku projektu dzięki panelom fotowoltaicznym uzyskaliśmy ponad 210 megawatogodzin energii elektrycznej, co pozwoliło na zaoszczędzenie niemal 170 ton emisji CO2. W przyszłości niewykorzystana zielona energia będzie mogła być magazynowana w bateriach w obrębie stacji bazowej i będzie mogła być wykorzystana, gdy potrzeby energetyczne będą większe.

W trosce o klimat, poza instalacją paneli fotowoltaicznych na naszych obiektach, realizujemy programy eliminacji plastiku i plastikowych toreb z naszych biur i salonów, ograniczamy zużycia papieru oraz stworzyliśmy inicjatywę „Magentowe Lasy”, w której zachęcamy klientów biznesowych do sadzenia z nami drzew zamian za rezygnację z papierowych faktur. W duchu filozofii zero waste stworzyliśmy także innowacyjny projekt „Smartfon re:generacja”, w ramach którego w można w naszej sieci nabyć odnowione, w pełni sprawne telefony z 2-letnią gwarancją, dając im drugie życie.

PODZIEL SIĘ

Polski English
T-Mobile Polska