Wyniki T-Mobile Polska w III kwartale 2022 r.

10.11.2022JAKUB CHAJDAK

W trzecim kwartale 2022 roku T‑Mobile Polska:

  • zanotował wzrost przychodów o 3,8% (r/r) mimo negatywnego wpływu regulacji stawek MTR;
  • zwiększone przychody pozwoliły zrekompensować dynamicznie rosnące koszty działalności operatora, w tym wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej. W efekcie biznes wypracował stabilny poziom EBITDA AL w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku (+0,2%);
  • skutecznie pozyskiwał klientów prepaid oraz abonamentowych w obu segmentach rynku: prywatnym jak i  biznesowym, a także zwiększył bazę użytkowników usługi światłowodowej i klientów korzystających z dwóch lub więcej produktów T‑Mobile;
  • kontynuował działania nastawione na utrzymanie najwyższej jakości obsługi klientów i zanotował dalszy wzrost zainteresowania ofertą konwergentną Magenta Dom;
  • skutecznie zwiększał bazę klientów oferty MagentaBIZNES i kontynuował rozwój biznesu w segmencie korporacyjnym, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i ICT;
  • oferował klientom najwyższą jakość transmisji danych dzięki modernizacji sieci mobilnej.

Na koniec III kwartału 2022 roku liczba klientów T‑Mobile Polska wyniosła 12,3 mln – to o 214 tysięcy więcej w stosunku do poprzedniego kwartału i o 896 tysięcy w ciągu roku. Wszystkie segmenty oferty firmy odnotowały wzrost liczby klientów – także abonamentowy, w obrębie którego w ciągu ostatniego kwartału liczba przyłączeń netto wzrosła o 61 tysięcy (+3,4% r/r). Co więcej, jak wynika z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w trakcie trzeciego kwartału T‑Mobile ponownie nie tylko osiągnął najlepszy wynik przenośności numerów spośród czterech największych operatorów mobilnych w kraju, ale także jako jedyny z nich zanotował pozytywny bilans w tym obszarze. Oprócz zwiększenia bazy klientów, pozytywnie na wynik operatora wpłynął również wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń, stale rosnąca sprzedaż usług światłowodowych oraz rosnący udział klientów sięgających nie tylko po pojedyncze usługi, ale całe pakiety konwergentne, obejmujące obok usług głosowych i internetu światłowodowego również ofertę telewizyjną. W konsekwencji, T‑Mobile osiągnął wzrost przychodów o 3,8% rok do roku – w sumie wyniosły one 1,67 mld PLN.

 

 

 

Mimo zwiększonych przychodów, wynik EBITDA AL wzrósł o 0,2%, a więc utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku i wyniósł 458 milionów PLN. To głównie efekt wyraźnie rosnących kosztów operacyjnych, w szczególności cen energii, która stanowi najwyższy koszt działania sieci T‑Mobile. Koszt zakupu energii przez operatora był w trzecim kwartale o 74% większy niż w porównywalnym okresie rok temu.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną, trzeci kwartał zaliczamy do udanych. Dzięki ofercie konwergentnej przyciągamy już nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny, które chętnie sięgają po pełne pakiety usług. Konsekwentne skupienie na potrzebach klientów oraz jakości ich doświadczeń umożliwia nam zwiększanie ich lojalności wobec naszej marki powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile PolskaWzrost przychodów odnotowany w tym kwartale, będący konsekwencją dobrych wyników rynkowych, umożliwił nam skompensowanie znaczącego wzrostu kosztów działalności. To potwierdza, że konsekwentna realizacja naszej strategii doskonale sprawdza się nawet w trudniejszym otoczeniu rynkowym.

 

W obszarze odpowiedzialnego biznesu, trzeci kwartał 2022 roku w T-Mobile Polska upłynął pod znakiem konsekwentnej realizacji firmowej strategii ESG, która koncentruje się przede wszystkim wokół obszarów climate, circularity, digital inclusion oraz people. Ostatnie miesiące to start inicjatywy „Planeta ma znaczenie”, która ma na celu edukację w zakresie prawidłowego recyklingu starych urządzeń i zachęcenie klientów do zwrotu nieużywanych smartfonów. Operator kontynuował także działania na rzecz wsparcia osób z Ukrainy. Początek nowego roku szkolnego był świetną okazją do rozwoju strategicznej współpracy z miastem Lublin. Firma przekazała na rzecz przebywających tam dzieci 2000 plecaków szkolnych. Dodatkowo, sfinansowała koszt zatrudnienia dwojga nauczycieli z Ukrainy w lubelskich placówkach na cały rok szkolny. Pedagodzy pracować będą nad zmniejszeniem bariery językowej, wspierając dzieci i młodzież w procesie integracji.

T-Mobile jest liderem technologicznym, co wymaga od nas wysokiego poziomu inwestycji, nawet w czasach pełnych wyzwań. Dlatego podstawą naszej strategii w obszarze finansów zawsze było zachowanie siły i stabilności finansowej firmy - to konsekwentne podejście dziś procentuje. Oprócz wydatków związanych między innymi z inwestycjami w sieć, czy wzrostem kosztów działalności z jakimi borykają się dziś wszystkie firmy, mierzymy się ze wzrostom cen energii elektrycznej, która stanowi największy z kosztów działania naszej sieci. Fakt, że udało nam się skompensować wzrost kosztów świadczy o najwyższej odporności naszej firmy na wahania rynkowe.powiedział Juraj Andras, członek zarządu, dyrektor finansowy T‑Mobile Polska.

Wsłuchując się w głos klienta

W 2022 roku dbanie o doświadczenia klientów T‑Mobile przybrało ustrukturyzowaną formę. Operator wdrożył system Medallia, pozwalający na bieżąco śledzić satysfakcję klientów. Od startu programu w lutym, klienci operatora wypełnili ponad 175 tysięcy ankiet. Pozwoliło to m.in. wdrożyć usprawnienia zaproponowane przez samych klientów, np. zmianę cyklu bilingowego.

Badaniom ankietowym poddawane są również nowe usługi, w tym oferta konwergentna Magenta Dom – w pierwszej fali badania klienci wysoko ocenili całą ofertę, co znalazło także odzwierciedlenie w we wzroście sprzedaży o blisko połowę, porównując dane z lipca i września 2022 r.

Wsłuchiwanie się w głos klienta miało również miejsce przy tworzeniu pierwszych smartfonów 5G od T‑Mobile. Obecnie większość Polaków korzysta ze smartfonów w cenie do 1000 zł, a z ofertą „Bez limitu” T Phone 5G mieści się właśnie w tym pułapie cenowym, a T Phone Pro 5G przekracza tę kwotę o zaledwie kilkadziesiąt złotych. Modele te w pierwszym miesiącu sprzedaży stanowiły blisko 6% ogółu sprzedaży smartfonów u magentowego operatora.

Biznes wybiera T‑Mobile

W segmencie masowym rynku biznesowego T‑Mobile zanotował wzrost liczby klientów – coraz częściej wybierają oni wyższe warianty taryfowe MagentaBIZNES oraz sięgają po internet 5G. Także lojalność klientów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – fakt ten został podkreślony w ostatniej kampanii reklamowej, w ramach której operator informował, że 9 na 10 klientów zostaje w T-Mobile na stałe.

W segmencie największych przedsiębiorstw aktualny był trend wzrostu zainteresowania firm usługami ICT, Data Center i cyberbezpieczeństwa. Te ostatnie, w postaci autorskiego produktu Cyber Guard zostały nagrodzone przez Gazetę Finansową w kategorii „Produkt dla korporacji”.

W tym czasie T‑Mobile pozyskało szereg kontraktów na usługi dla klientów publicznych. Były to między innymi umowy na usługi transmisji danych w 329 lokalizacjach dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostarczenie IPV VPN i dostępu do internetu dla PKP Intercity, świadczenie usługi transmisji danych WAN dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz pozyskanie kontraktu na świadczenie usług mobilnych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Inwestycje w najwyższą jakość sieci

Wraz ze zwiększaniem się bazy klientów T‑Mobile, ale także wzrostem popytu na przesył danych wszystkich użytkowników, w ciągu roku ruch transmisji danych w sieci mobilnej T‑Mobile wzrósł o ok. 40%. T‑Mobile wychodzi naprzeciw tej tendencji, modernizując swoją sieć i przygotowując ją na zwiększone obciążenia. W trzecim kwartale operator zmodernizował ok. 400 stacji bazowych, kontynuował rozwój sieci 5G na posiadanych częstotliwościach (mid-band), a także zwiększył liczbę stacji przyłączonych do sieci za pomocą łączy światłowodowych. Działania te pozwoliły T‑Mobile na utrzymanie najwyższej jakości transmisji danych – operator konsekwentnie zajmował pierwsze miejsca w rankingach prędkości pobierania danych w rankingach RFBenchmark i SpeedTest.pl.

Rozpoczęty przez T‑Mobile proces wyłączania sieci 3G w celu przeznaczenia pasma 900MHz na budowę sieci nowszych generacji przebiega zgodnie z założeniami i do końca trzeciego kwartału był rozszerzany o wybrane powiaty województwa łódzkiego. W kolejnych miesiącach roku operator planuje objąć wyłączeniem kolejne powiaty województwa łódzkiego i mazowieckiego, by zakończyć projekt wyłączenia 3G do końca roku 2023. Co ważne, wyłączenie sieci 3G przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w sieci operatora.

Odpowiedzialny biznes

W ramach realizacji strategii ESG, poza działaniami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz edukacją w zakresie recyklingu urządzeń, T‑Mobile rozpoczął współpracę z Fundacją Nasza Ziemia, został partnerem inicjatywy „Podwodne Sprzątanie Świata”, zaangażował się w konkurs dla przedszkoli i szkół, w którym funduje atrakcyjne nagrody najbardziej zaangażowanym placówkom oraz stworzył platformę edukacyjną . Warto dodać, że firma rozpoczęła także program edukacyjny skierowany do swoich pracowników i pracowniczek „ESG? We are ready!”, który przybliżyć ma kluczowe obszary strategii.

Trzeci kwartał tego roku to także moment premiery Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2021. Został on opracowany zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską. W wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://raport-t-mobile-polska.pl. Strona prezentuje kluczowe obszary raportu, a całość wydawnictwa stanowi kilkudziesięciostronny plik do pobrania, który pogłębia temat zrównoważonego rozwoju w firmie.

 

Stabilny wynik EBITDA AL w efekcie ciągłej poprawy wyników operacyjnych przy wyraźnym negatywnym wpływie wzrostu kosztów operacyjnych.

Inne artykuły

23.05.2024Adrianna Maron

Nowe modele T Phone 2 5G oraz T Phone 2 Pro 5G właśnie trafiły do sprzedaży

Dzięki sieci 5G możemy doświadczać BARDZIEJ – pozostawać w bliskim, niezakłóconym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, poznać nowy wymiar rozrywki czy przeżywać i utrwalać niezwykłe chwile. Teraz, z kolejną generacją urządzeń z...
Czytaj więcej
23.05.2024Mateusz Marciniak

To lato będziesz wspominać #BARDZIEJ dzięki atrakcjom z Magenta Moments!

Zbliżające się lato oznacza wiele wspaniałych festiwali, koncertów i wyjazdów. A ponieważ w T-Mobile chcemy dawać naszym klientom najlepsze doświadczenia, w ramach programu Magenta Moments przygotowaliśmy dla nich trzy naprawdę...
Czytaj więcej
22.05.2024Marta Kosińska

Serwujemy najlepsze emocje! T-Mobile Partnerem Głównym LOTTO PZT Polish Tour.

Tenis łączy i wyzwala w nas niezwykle pozytywne uczucia! W T-Mobile serwujemy najlepsze emocje, chcemy być BLIŻEJ ludzi i pozwalać im przeżywać BARDZIEJ wyjątkowe chwile. A te już niedługo – w czerwcu rusza pierwszy z 14...
Czytaj więcej

Bądźmy w kontakcie

Jesteś dziennikarzem lub blogerem? Zarejestruj się, by być na bieżąco z informacjami prasowymi.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się z Regulaminem. Otwórz pełną treść zgody. W każdym momencie możesz wycofać zgodę.