Wyniki T-Mobile Polska w 2022 r. Klienci wybierają T-Mobile – blisko 1 milion nowych klientów w rok

22.02.2023JAKUB CHAJDAK

W roku 2022 roku T-Mobile Polska:

  • poprawił kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, w tym zwiększył przychody o 2,1% (r/r);
  • osiągnął wynik EBITDA AL wyższy o 0,9% (r/r) dzięki wyższym przychodom, które umożliwiły częściowe skompensowanie wzrostu wydatków, zwłaszcza na energię (szczególnie widoczne w 4Q);
  • osiągnął wzrost, mimo coraz trudniejszego otocznia zewnętrznego, dzięki bardzo dobrym wynikom komercyjnym: rosnącej sprzedaży usług konwergentnych i pozyskaniu blisko 1 miliona klientów usług mobilnych oraz osiągnięciu najlepszego wyniku MNP wśród czterech największych operatorów, a także przekroczeniu liczby 154 tysięcy klientów szerokopasmowego dostępu do internetu, a także skutecznemu pozyskiwaniu klientów korporacyjnych;
  • podejmował szeroko zakrojone działania na rzecz osób dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie, między innymi obejmujące dystrybucję kart SIM na granicy, czy współpracę z organizacjami pomocowymi;
  • nieustannie podnosił jakość sieci mobilnej i światłowodowej oraz zwiększał zasięg oferty FTTH, by dostarczyć klientom najwyższą jakość usług.

W ciągu 2022 r. T-Mobile pozyskał 970 tysięcy klientów, co pozwoliło przekroczyć liczbę 12,5 miliona aktywnych kart SIM na koniec czwartego kwartału roku. W segmencie kontraktowym współczynnik przyłączeń netto (contract net additions) w skali roku wyniósł 225 tysięcy, a więc o 11% więcej w porównaniu do poprzedzającego roku. Było to możliwe zarówno dzięki zwiększeniu liczby klientów pozyskiwanych od konkurencyjnych operatorów – T-Mobile jako jedyny z czterech największych operatorów w Polsce zakończył rok z pozytywnym bilansem przenośności numerów, osiągając wynik 64 tysięcy – jak i dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu lojalności klientów kontraktowych (średni miesięczny współczynnik churn na poziomie 0,7). Z kolei na wynik segmentu przedpłaconego pozytywny wpływ miały: organiczny wzrost sprzedaży oraz bardzo pozytywne przyjęcie akcji dystrybucji starterów na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Rynek bardzo dobrze przyjął także uzupełnienie oferty o telewizję linearną, co wpłynęło na zwiększenie sprzedaży usług światłowodowych. Na koniec roku zasięg oferty FTTH T-Mobile obejmował 5,6 miliona gospodarstw domowych, co stanowiło około 40% całej liczby gospodarstw domowych w kraju, a liczba klientów szerokopasmowego internetu stacjonarnego operatora (fixed broadband) przekroczyła 154 tysiące. Co ważne, większa liczba oferowanych usług przełożyła się na zwiększenie liczby klientów, którzy korzystają z dwóch lub więcej produktów T-Mobile. Konsekwencją tego faktu, w połączeniu ze zwiększeniem popularności nielimitowanych wariantów taryfowych oraz liczby urządzeń sprzedawanych w sieci operatora, był wzrost przychodów, które w skali roku urosły o 2,1%, osiągając wynik 6,6 miliarda złotych.

Rok 2022 to zdecydowanie czas, w którym udało nam się skutecznie konkurować o klienta. Cieszy nas zarówno fakt pozyskania prawie miliona nowych klientów, jak i zwycięstwo w rankingu MNP. To zasługa wprowadzenia na rynek pełnej, konwergentnej oferty dla całej rodziny, ale też – widzimy to wyraźnie w rozmowach z klientami – troski o najwyższą jakość usług oraz obsługi. Doceniają oni także, że trafnie odpowiadamy na ich faktyczne potrzeby. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i będziemy robić wszystko, by nieustannie dostarczać naszym klientom usługi, z których będą zadowoleni w stu procentachpowiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.Niestety, z punktu widzenia finansów kolejne miesiące roku stanowiły coraz większe wyzwanie. Rosnące ceny, zwłaszcza energii, która stanowi jeden z podstawowych kosztów działalności każdej firmy technologicznej, stały się poważnym wyzwaniem dla realizacji naszych planów wzrostu. Mimo tego, dzięki konsekwentnej realizacji strategii i zwiększeniu sprzedaży oraz rozbudowie bazy klientów, także założenia finansowe udało nam się zrealizować w pełni.

 

 

 

W skali całego roku koszt energii wykorzystywanej przez T-Mobile Polska zwiększył się o niemal 100 milionów złotych w porównaniu do roku 2021, co stanowi wzrost o 70%. W samym czwartym kwartale wydatki na energię elektryczną były wyższe o ponad 140% od kosztu poniesionego w analogicznym kwartale poprzedniego roku. W połączeniu z rosnącymi kosztami wynajmu gruntów na potrzeby sieci oraz powierzchni handlowych, w których zorganizowane są sklepy operatora, ograniczyło to przełożenie wzrostu przychodów na wynik EBITDA AL, który za 12 miesięcy roku wzrósł o 0,9% (r/r) i wyniósł 1,77 miliarda złotych. Z kolei w czwartym kwartale, gdzie negatywny wpływ wzrostu kosztów działalności był największy, przełożyło się to na spadek EBITDA AL o (-)4,3% w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2021.

Miniony rok w zakresie działań odpowiedzialnego biznesu T-Mobile koncentrował się na aktywnościach na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Operator bardzo szybko rozpoczął skoordynowane działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie łączności i dostępu do informacji bez opłat dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Firma wspierała Polski Czerwony Krzyż, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz szereg innych organizacji, którym udostępniała telefony, karty SIM, routery oraz tablety. W kolejnych miesiącach firma wsparła społeczność ukraińską w Lublinie, poprzez ufundowanie tysięcy posiłków dla potrzebujących, wyposażenie schronisk w dostęp do internetu i telewizję, sfinansowanie tysięcy wyprawek szkolnych dla dzieci oraz pokrycie kosztów zatrudnienia ukraińskich nauczycieli. T-Mobile wsparł również akcję #LiftUkraine, finansując transport uchodźców ukraińskich do Niemiec czy fundację Happy Kids, która od lat walczy o równe szanse dla dzieci, także pochodzących z Ukrainy, a w czasie kryzysu prowadziła na terenie Polski największych ośrodek dla podopiecznych ukraińskich domów dziecka. 

W ostatnich latach koncentrowaliśmy się na usprawnieniu działania firmy począwszy od strategii rynkowej i jej wdrażania, a skończywszy na stabilności finansowej. Nasze starania czyniliśmy nie tylko po to, by zwiększyć wzrost, ale także by być gotowym na czas gorszej koniunktury, z którą przyszło nam się obecnie mierzyćpowiedział Juraj Andras, członek zarządu T-Mobile Polska ds. finansowych. To właśnie ta zdrowa kondycja finansowa firmy pozwoliła nam w dużej części skompensować dodatkowe wydatki, z których 80% stanowią koszty energii, i w połączeniu z bardzo dobrym wynikiem komercyjnym zaraportować na koniec roku wzrost zysku EBITDA AL, zgodnie ze strategią rozwoju.

 

 

Rok skupienia na kliencie i usługach konwergentnych

Działania T-Mobile w segmencie klientów indywidualnych skupiały się na dbaniu o pozytywne doświadczenia klientów zarówno w obszarze obsługi, jak i proponowanych ofert. Już w pierwszych tygodniach roku operator jako pierwszy na polskim rynku wprowadził nielimitowane zarówno co do prędkości, jak i liczby gigabitów, taryfy, które obecnie stanowią już znaczącą część sprzedawanych abonamentów.

Z kolei w drugim kwartale roku T-Mobile wprowadził do swoich usług telewizję linearną, stając się tym samym w pełni konwergentnym operatorem. W ramach oferty Magenta Dom firma po raz kolejny skupiła się na usuwaniu barier z życia klientów, oferując im prosty i elastyczny pakiet usług. Wzrost zainteresowania telewizją od T-Mobile między trzecim a czwartym kwartałem wyniósł 15%, zaś sprzedaż światłowodu w 2022 w porównaniu do 2021 była wyższa aż o 44%. Co równie istotne, na koniec 2022 średnio co drugi klient decydujący się na światłowód od T-Mobile, wybierał go w pakiecie z telewizją lub telewizją i abonamentem głosowym.

Rozwój segmentu biznesowego

Pozytywny bilans przenośności numerów T-Mobile odnotował nie tylko w segmencie prywatnym, ale także biznesowym, gdzie taryfy MagentaBIZNES zwiększały swoją popularność z każdym kwartałem. W skali całego roku klienci Magenta BIZNES coraz częściej wybierali wyższe, nielimitowane, warianty taryfowe – w szczególności L i VIP – oraz coraz chętniej sięgali po usługę internetu światłowodowego.

Z kolei w segmencie największych firm, oprócz wzrostu w obszarze connectivity T-Mobile zanotował wyraźne zwiększenie zainteresowania usługami bezpieczeństwa (wzrost przychodów o 60% w ciągu roku) oraz chmurowymi (wzrost przychodów o 20%). Trendy te z pewnością były odpowiedzią na globalne wydarzenia – upowszechnienie modelu pracy zdalnej i hybrydowej oraz wzrost zagrożeń cyberbezpieczeństwa związany z wybuchem wojny w Ukrainie. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów operator rozwijał portfolio produktów w tych obszarach, by wprowadzić na rynek usługi Disaster Recovery as a Service oraz Workspace as a service. Dodatkowo T-Mobile rozwinął autorskie rozwiązanie CyberGuard o nowe funkcjonalności.

Doceniając szeroki wybór i jakość usług dla biznesu oferowanych przez T-Mobile, najbardziej wymagający klienci biznesowi coraz chętniej sięgali po produkty operatora. W 2022 spółka pozyskała szereg kontraktów, w tym w sektorze publicznym z takimi klientami jak: Naczelny Sąd Administracyjny, Centralny Ośrodek Informatyki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; PKP Intercity; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Najwyższa Izba Kontroli oraz Urząd Dozoru Technicznego. W listopadzie zaś T-Mobile i T-Systems zostały wyróżnione przez Cisco nagrodą Commercial Partner of the Year w regionie EMEA Central.

Najwyższa jakość sieci

Przez cały 2022 rok T-Mobile kontynuował inwestycje sieciowe, by zapewnić swoim klientom najwyższą jakość usług nawet w obliczu dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na przesył danych. W ciągu 12 miesięcy wolumen danych przesyłanych w sieci mobilnej operatora wzrósł o 28%, a odsetek połączeń głosowych realizowanych w technologiach VoWIFI oraz VoLTE przekroczył 60%. Operator prowadził też inwestycje związane z rozbudową sieci 5G oferowanej na obecnie posiadanych częstotliwościach oraz przygotowywał infrastrukturę pod rollout sieci piątej generacji na częstotliwościach 3,5GHz. Obecnie sygnał 5G dostępny jest na niemal połowie stacji bazowych tworzących zasięg sieci T-Mobile. W celu poprawy zagospodarowania zasobów częstotliwości spółka kontynuowała proces wyłączania sieci 3G w celu przeznaczenia pasma 900MHz na budowę sieci nowszych generacji i w obliczu bardzo dobrych efektów podjęła decyzję o przyspieszeniu harmonogramu realizacji projektu. Obecnie wyłączenie 3G planowane jest na kwiecień 2023 r. Kontynuowany był także projekt produkcji energii elektrycznej dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na stacjach bazowych. Do tej pory udało się wyprodukować dzięki nim niemal 0,5 gigawata energii.

Operator konsekwentnie rozbudowywał też własną infrastrukturę światłowodową, która wykorzystywana jest do przesyłu danych w sieci własnej, także łącząc obiekty Data Center oraz stacje bazowe T-Mobile. Również na ich bazie operator świadczy usługi klientom biznesowym.

Wszystkie te działania pozwoliły operatorowi oferować klientom najwyższą jakości sieci. W 2022 roku T-Mobile zostało wyróżnione w rankingach najszybszego internetu mobilnego oraz domowego przez SpeedTest.pl oraz w kategorii prędkości pobierania danych w sieci 4G/LTE przez przez RFBENCHMARK.

Odpowiedzialny biznes

Rok 2022 w strategii odpowiedzialnego biznesu wyznaczył mocny zwrot w kierunku perspektywy ESG. Firma realizowała inicjatywy z obszaru environment (ang. środowiska), social (ang. działań społecznych) i governance (ang. ładu korporacyjnego), konsekwentnie dążąc do realizacji celów.

Te najbardziej ambitne dotyczą obszaru środowiskowego i zeroemisyjności, którą firma chce osiągnąć już do 2025 roku w zakresie emisji pośrednich i bezpośrednich. Za sukces należy uznać fakt, że już 100% energii zużywanej przez T-Mobile pochodzi ze źródeł odnawialnych. Spółka stale modernizuje swoją flotę samochodową oraz inwestuje w budowę instalacji fotowoltaicznych. Operator w minionym roku zainaugurował także kampanię „Planeta ma znaczenie”, która ma ona na celu edukację w zakresie prawidłowego recyklingu starych urządzeń i zachęcenie klientów do zwrotu nieużywanych telefonów.

Odpowiedzialność cyfrowa to kolejny, niezwykle istotny obszar działalności spółki. W 2022 roku T-Mobile kontynuował projekt „Na Wygranej Pozycji”, skierowany do młodzieży. Opierając go na współpracy z popularnymi twórcami internetowymi T-Mobile poruszał temat hejtu i samoakceptacji w Internecie. Dodatkowo, spółka kontynuowała swoje zaangażowanie w pomoc seniorom i zrealizowała kolejną odsłonę inicjatywy „Sieć Pokoleń”, w ramach której przekazała dwudziestu Domom Pomocy Społecznej sprzęt komputerowy oraz zapewniała bezpłatne szkolenia z zakresu korzystania z technologii dla osób starszych. 

T-Mobile Polska w 2022 roku opublikował po raz trzeci raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Materiał został zaprezentowany w formie online. Wydany przez T-Mobile raport przedstawiał zaangażowanie firmy w rozwój zrównoważonego biznesu. Raport został opracowany zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską. Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.raport-t-mobile-polska.pl.

 

 

Konsekwentna realizacja strategii, wzrost operacyjny i finansowy mimo znaczącego wzrostu kosztów, zwłaszcza w czwartym kwartale roku.

Inne artykuły

23.05.2024Adrianna Maron

Nowe modele T Phone 2 5G oraz T Phone 2 Pro 5G właśnie trafiły do sprzedaży

Dzięki sieci 5G możemy doświadczać BARDZIEJ – pozostawać w bliskim, niezakłóconym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, poznać nowy wymiar rozrywki czy przeżywać i utrwalać niezwykłe chwile. Teraz, z kolejną generacją urządzeń z...
Czytaj więcej
23.05.2024Mateusz Marciniak

To lato będziesz wspominać #BARDZIEJ dzięki atrakcjom z Magenta Moments!

Zbliżające się lato oznacza wiele wspaniałych festiwali, koncertów i wyjazdów. A ponieważ w T-Mobile chcemy dawać naszym klientom najlepsze doświadczenia, w ramach programu Magenta Moments przygotowaliśmy dla nich trzy naprawdę...
Czytaj więcej
22.05.2024Marta Kosińska

Serwujemy najlepsze emocje! T-Mobile Partnerem Głównym LOTTO PZT Polish Tour.

Tenis łączy i wyzwala w nas niezwykle pozytywne uczucia! W T-Mobile serwujemy najlepsze emocje, chcemy być BLIŻEJ ludzi i pozwalać im przeżywać BARDZIEJ wyjątkowe chwile. A te już niedługo – w czerwcu rusza pierwszy z 14...
Czytaj więcej

Bądźmy w kontakcie

Jesteś dziennikarzem lub blogerem? Zarejestruj się, by być na bieżąco z informacjami prasowymi.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się z Regulaminem. Otwórz pełną treść zgody. W każdym momencie możesz wycofać zgodę.