Informacje dla akcjonariuszy

30.07.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T-Mobile

Na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych w dniu 30 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T-Mobile.

 

17.06.2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile 29.06.2020

Na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu T‑Mobile Polska S.A., tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2019 roku (Rep. A Nr 3855/2019), Zarząd T‑Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy T‑Mobile Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat Spółka Cywilna, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22.

Polski English
T-Mobile Polska