Andreas_Maierhofer_teaser

Andreas Maierhofer

PREZES ZARZĄDU

Od 1 kwietnia 2017 roku, Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A

Andreas Maierhofer posiada szerokie doświadczenie menadżerskie zdobyte w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno w obszarze usług mobilnych, jak i stacjonarnych oraz wiedzę z zakresu wprowadzania, zarządzania oraz integracji operatorów telekomunikacyjnych w skali międzynarodowej.

Od lutego 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił rolę prezesa Telekom Macedonia. W tym czasie był odpowiedzialny za fuzję spółek Makedonski Telekom oraz T-Mobile Macedonia, a także wdrożenie programu transformacji, który doprowadził do połączenia działalności mobilnej i stacjonarnej spółek pod jedną marką „T”. W latach 2007-2013 pracował dla operatora Mobitel w Bułgarii, na początku jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing, a później (od 2009) jako prezes zarządu. W tym czasie spółka dokonała akwizycji szeregu alternatywnych operatorów stacjonarnych i pozycjonowała się jako operator usług całkowicie konwergentnych na rynku bułgarskim. Wraz z wprowadzeniem nowej marki stworzenie nowej identyfikacji wizualnej było logicznym krokiem dla firmy. W latach 2011-2012 zajmował stanowiska prezesa rady nadzorczej M-Networks. W latach 2004-2007 pracował w Si.mobil Slovenia: jako członek zarządu do spraw operacyjnych od 2004 do 2006 roku oraz jako prezes zarządu w latach 2006-2007. Po opuszczeniu Si.mobil jeszcze przez rok zajmował stanowisko prezesa rady nadzorczej spółki.

W ciągu swojej 20-letniej kariery zajmował także stanowiska Dyrektora Pionu Usług Detalicznych, Dyrektora Departamentu Rozliczeń, wspierając projekty inwestycyjne o zasięgu międzynarodowym oraz był odpowiedzialny za zróżnicowane portfolio projektów realizowanych na wielu rynkach.

Poza pracą zawodową, Andreas Maierhofer angażuje się w działalność międzynarodowych organizacji biznesowych. Otrzymał nagrodę Menedżera Roku 2010 w Bułgarii, Najlepszego Menedżera Zagranicznego w Słowenii w latach 2005 oraz 2006 oraz został wyróżniony przez prezydenta Bułgarii za wkład w rozwój gospodarki kraju.

Juraj_Andras

JURAJ ANDRAS

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

Od 1 grudnia 2017 roku Członek Zarządu ds. Finansowych T-Mobile Polska

Juraj Andras posiada 20-letnie doświadczenie menedżerskie i od 14 lat jest związany z grupą Deutsche Telekom. Wcześniej odpowiadał za obszar kontrolingu w Slovak Telekom (ST) i T-Mobile Czechy (TMCZ). Odegrał kluczową rolę w wielu strategicznych projektach obu spółek, między innymi: integracji Slovak Telekom i T-Mobile Czechy, projektach transformacyjnych, strategicznych i M&A. W trakcie 10 lat pracy na stanowisku Dyrektora Kontrolingu w dużym stopniu przyczynił się do udanej działalności biznesowej Slovak Telekom.

Wcześniej, przez lata, pełnił funkcje menedżerskie w obszarze zarządzania finansami korporacyjnymi, między innymi jako starszy doradca w Deloitte w Bratysławie lub menedżer ds. raportowania finansowego i zarządzania analizami w T-Mobile Slovakia.

Dorota_Kupranowicz_Legutko

DOROTA KUPRIANOWICZ-LEGUTKO

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Polityki Personalnej

Od 1 grudnia 2017 Członek Zarządu T-Mobile Polska ds. Polityki Personalnej

Dorota Kuprianowicz-Legutko posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w firmach z branży energetycznej, logistycznej i FMCG. Od 2012 roku zarządzała kapitałem ludzkim w Innogy Polska S.A. (wcześniej RWE S.A.), gdzie prowadziła liczne projekty związane z transformacją kultury organizacyjnej, rebrandingiem, kształtowaniem i rozwojem postaw liderskich, implementacją systemów benefitów i wynagrodzeń, negocjacjami i współpracą z partnerami społecznymi oraz rekrutacją i rozwojem pracowników. Opracowała również szereg programów wewnętrznych, związanych z utrzymaniem talentów, rozwojem ekspertów czy mentoringiem.

goran.jpg

Goran Markovic

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. B2C

Goran Markovic posiada ponad 10-letnie doświadczenie eksperckie i menedżerskie, zdobyte w największych międzynarodowych firmach telekomunikacyjnych. Jest ekspertem ds. marki, marketingu i komunikacji oraz budowy kanałów sprzedaży. Z powodzeniem zarządzał zmianami i transformacjami biznesowymi, zarówno w zakresie inicjatyw i projektów międzynarodowych oraz między firmami. Od 2018 do 2020 roku pełnił rolę Dyrektora Handlowego w Telenor Bulgaria, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Wcześniej zajmował stanowiska związane z marketingiem i sprzedażą, również na poziomie dyrektora w Telenor MNE. Ponadto pracował w Telenor Group (Norwegia), gdzie był odpowiedzialny za opracowanie i wprowadzenie globalnego zestawu narzędzi marketingu strategicznego oraz wdrożenie ich w jednostkach biznesowych w 13 krajach. W latach 2013-2018 związany był z Telenor Hungary.

Posiada tytuł licencjata z Informatyki Stosowanej, który zdobył na Uniwersytecie w Czarnogórze. Obecnie jest w trakcie realizacji studiów EMBA na Uniwersytecie w Sheffield.

Alexander Jenbar

Alexander Jenbar

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. TECHNOLOGII I INNOWACJI

Od 16 września 2022 roku Członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. Technologii i Innowacji.

Alexander Jenbar związany jest z sektorem technologii i telekomunikacji od ponad 20 lat. Wcześniej zatrudniony był w Telekom Romania, gdzie pełnił funkcję Chief Technology & IT Officera. Przed objęciem stanowiska dyrektora wykonawczego rumuńskiego Natco związany był z duńskim operatorem TDC Net, gdzie jako Chief Operation Officer kierował między innymi wdrożeniem w pełni autonomicznego Mobile Network Operations Center oraz projektem poprawy jakości sieci do poziomu najwyższego od 25 lat. Przedtem, jako Managing Director Network oraz Director Operations w A1 Telekom Austria, pomógł firmie osiągnąć najlepsze wskaźniki stabilności i jakości sieci w jej historii.

W swojej karierze Alexander Jenbar pełnił także funkcje doradcy zarządu Allianz Insurance Group, Managing Directora Technology Telekom Austria M2M, wiceprezesa Service Operations Telenor DTAC Thailand, a wcześniej związany był z Nokia Siemens Networks Thailand oraz Germany, a także Hutchison 3G Austria.

Ukończył studia w Austrii i Niemczech na trzech kierunkach: ekonomii, administracji biznesowej oraz administracji publicznej.

a_rynkowska_399x500.jpg

Agnieszka Rynkowska

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. B2B I BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Rynkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Przez ostatnie 5 lat związana była z Microsoft Sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Marketingu & Operacji i Członka Zarządu spółki, a wcześniej - Dyrektora ds. Strategii Biznesowej. Była również zatrudniona w Philips Lighting S.A. jako Dyrektor Marketingu w rejonie Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odpowiadała za działalność na 17 rynkach. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach kierowniczych w Microsoft Sp. z o.o., Orange / PTK Centertel Sp. z o.o. i Ericsson Sp. z o.o..

Agnieszka Rynkowska posiada wykształcenie i doświadczenie zarówno w obszarze technologii, jak i zarządzania i marketingu. Ukończyła Politechnikę Warszawską, a także studia podyplomowe w WSZiM oraz The Chartered Institute of Marketing.

Polski English
T-Mobile Polska