W zgodzie ze standardami

Satysfakcja Klientów, bezpieczeństwo informacji, troska o środowisko oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia to najważniejsze cele i kryteria w codziennej działalności T-Mobile Polska.

W ich spełnianiu pomaga funkcjonowanie w zgodzie z wymaganiami uznanych, międzynarodowych norm. T-Mobile Polska posiada ważne certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymogami odpowiednich standardów ISO wydane przez renomowane jednostki certyfikujące.

Certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmują w T-Mobile Polska wszystkie procesy i lokalizacje, w tym sklepy własne i centra przetwarzania danych, co wyróżnia T-Mobile na tle pozostałych operatorów i daje gwarancję bardzo rzetelnego i kompleksowego podejścia firmy do zagadnień jakości i bezpieczeństwa informacji. Wymagania norm środowiskowej oraz BHP spełniane są w kluczowym dla ich obszarów zakresie „Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji”.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

T-Mobile Polska S.A. jako wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, w trosce o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, kontrahentów i Klientów ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązując się do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu bhp,
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
  • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gwarancją realizacji polityki jest:

  • konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • spełnienie ergonomicznych wymagań dla stanowisk pracy,
  • prowadzenie systematycznych szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę w dziedzinie bhp,
  • korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została uzgodniona i skonsultowana z pracownikami i ich przedstawicielami, jest znana i publicznie dostępna.

Potwierdzeniem realizacji założeń tej polityki jest otrzymanie przez T-Mobile Polska S.A. Certyfikatu ISO 45001

Polski English
T-Mobile Polska