Kluczem do sukcesu jest kultura korporacyjna całej Grupy, którą charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. Wymogi etyczne, które odnoszą się do działalności biznesowej i do naszego miejsca pracy stają się coraz bardziej złożone.

Dla T‑Mobile Polska sukces w biznesie zależny jest od uczciwości w działaniach oraz szacunku dla prawa, i oznacza to jednocześnie jasne zobowiązanie do przestrzegania zasad etycznych, takich jak szacunek i uczciwość, które są podstawą Code of Conduct. Obowiązujące w T‑Mobile Polska najwyższe standardy dotyczące przeciwdziałania korupcji zostały formalnie potwierdzone pełną implementacją zasad opisanych międzynarodową normą 37001:2016 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi. T‑Mobile jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która wdrożyła tą restrykcyjną międzynarodową normę przeciwdziałania korupcji.

Wszystkie działania biznesowe T‑Mobile Polska oparte są na powyższych zasadach, a każdy pracownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Korzystamy na tym wszyscy – klienci, pracownicy, dostawcy i udziałowcy.

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Zgodnością (ang. Compliance Management System) jest zapobieganie oraz wykrywanie potencjalnie niewłaściwych zachowań pracowników T‑Mobile Polska. System Zarządzania Zgodnością jest wspierany przez Zarząd i kadrę zarządzającą T‑Mobile Polska.

Pomagamy Zarządowi T‑Mobile Polska w ustanawianiu struktur i rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do działania zgodnego z prawem oraz przyjętymi w firmie zasadami. Jednocześnie stale dążymy do ciągłego zwiększania świadomości wśród wszystkich pracowników, w zakresie konieczności postępowania uczciwego i zgodnego z obowiązującymi zasadami.

W przypadkach, gdy podejrzewane jest uchybienie z naszej strony, takie jak na przykład korupcja, czy łamanie podstawowych zasad postępowania, T‑Mobile Polska udostępnia specjalny portal do zgłaszania incydentów. Każda osoba (z wewnątrz lub z zewnątrz firmy) może skorzystać z tego narzędzia w celu zakomunikowania potencjalnych naruszeń przepisów. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane starannie i w sposób zapewniający poufność, a następnie podejmowane są odpowiednie działania. Link do portalu.

Wymogi Compliance nie dotyczą tylko T‑Mobile Polska. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą stosować się do takich samych zasad, jakich wymagamy od siebie. Dlatego Departament Zarządzania Zgodnością oferuje wszystkim partnerom biznesowym możliwość przeprowadzenia szkoleń, w ramach których zaprezentujemy obowiązujące w T‑Mobile Polska zasady postępowania, w szczególności reguły dotyczące zapobieganiu korupcji.

Polski English
T-Mobile Polska