Charakterystyka stacjonarnych publicznych sieci telefonicznej

Charakterystyka stacjonarnych publicznych sieci telefonicznej

T-Mobile Polska świadczy usługi przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych, które posiadają punkty styku z sieciami telekomunikacyjnymi innych operatorów umożliwiając komunikowanie się użytkownikom T-Mobile Polska z użytkownikami innego operatora.
Zasady korzystania ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska

Zasady korzystania ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska

W ramach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w celu świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieciach stacjonarnych T-Mobile Polska.
Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T-Mobile Polska

Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T-Mobile Polska

T-Mobile Polska w ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego świadczy podstawową usługę – zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T-Mobile Polska.
Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Po zawarciu umowy o dostęp telekomunikacyjny, na wniosek Operatora zostanie rozpoczęty proces związany z realizacją Punktu Styku Sieci. Proces realizacji Punktu Styku Sieci składa się z podstawowych etapów.
Opłaty

Opłaty

Opłaty za usługi świadczone przez T-Mobile Polska
Definicje

Definicje

Slownik pojęć dotyczących usług świadczonych przez T-Mobile Polska
Polski English
T-Mobile Polska