Informacje dla sieci stacjonarnej

Charakterystyka stacjonarnych publicznych sieci telefonicznej

Czytaj więcej

Zasady korzystania ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska

Czytaj więcej

Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T-Mobile polska

Czytaj więcej

Realizacja punktów styku sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Czytaj więcej

Opłaty za usługi świadczone przez T-Mobile Polska

Czytaj więcej

Definicje

Slownik pojęć dotyczących usług świadczonych przez T-Mobile Polska

Czytaj więcej