Fizyczne miejsce połączenia sieci (medium transmisyjnego lub urządzeń) Operatora i T-Mobile Polska. Fizyczny Punkt Styku Sieci jest jednocześnie punktem, rozdziału odpowiedzialności za utrzymanie połączeń transmisyjnych.

Nieprzerwany jednogodzinny przedział czasu w okresie doby, dla którego łączne natężenie ruchu jest największe.

Zasoby sieciowe T‑Mobile Polska realizujące transmisję o określonej przepływności pomiędzy centralą T‑Mobile Polska a Fizycznym Punktem Styku Sieci nie należące do Operatora a wykorzystywane przez niego na podstawy umowy o dzierżawę do realizacji Punktu Styku Sieci.

Obszar geograficzny, złożony z jednej lub więcej stref numeracyjnych

Przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający publiczne sieci telekomunikacyjne.

Miejsce, w którym między siecią T‑Mobile Polska i Operatorem jest wymieniany i rejestrowany ruch oraz wiadomości sygnalizacyjne.

.

Ruch międzysieciowy, który nie może być przeniesiony przez dany Punkt Styku Sieci ze względu na ograniczoną przepustowość tego Punktu.

Czas trwania każdego pojedynczego skutecznego połączenia w międzysieciowym ruchu telekomunikacyjnym, uwzględniający każdą rozpoczętą sekundę połączenia, mierzony w pełnych sekundach od momentu zgłoszenia się wywołanego Abonenta lub urządzenia do momentu zakończenia połączenia.

Publiczna sieć telekomunikacyjna Operatora.

Stacjonarna publiczna sieć telefoniczna T‑Mobile Polska wykorzystujące systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, do świadczenia publicznych dostępnych usług telekomunikacyjnych, identyfikowana poprzez przypisane do niej Numery Katalogowe.

Stacjonarna publiczna sieć telefoniczna T‑Mobile Polska wykorzystujące systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, do świadczenia publicznych dostępnych usług telekomunikacyjnych, identyfikowana poprzez przypisane do niej Numery Katalogowe (dawna stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjne GTS Poland).

Miejsce połączenia sieci sygnalizacyjnej, w którym między siecią sygnalizacyjną T‑Mobile Polska i siecią sygnalizacyjną Operatora wymieniane są wiadomości sygnalizacyjne.

Wyrażona w minutach suma poszczególnych Rzeczywistych Czasów Połączeń zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym oddzielnie dla każdego Punktu Styku Sieci.

Polski English
T-Mobile Polska