Charakterystyka ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Charakterystyka ruchomej publicznej sieci telefonicznej

T-Mobile Polska S.A. jako operator telekomunikacyjny świadczy usługi przy wykorzystaniu własnej sieci telekomunikacyjnej, która posiada punkty styku z sieciami telekomunikacyjnymi innych operatorów umożliwiając komunikowanie się użytkownikom T-Mobile Polska z użytkownikami innego operatora.
Zasady korzystania z ruchomej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska

Zasady korzystania z ruchomej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska

W ramach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w celu świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci, Operator oraz T-Mobile Polska zobowiązują się do zachowania zasad związanych z korzystaniem z sieci.
Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci T-Mobile Polska

Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci T-Mobile Polska

T-Mobile Polska w ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego świadczy podstawową usługę - zakończenia połączenia w sieci T-Mobile Polska.
Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Po zawarciu umowy o dostęp telekomunikacyjny, na wniosek Operatora zostanie rozpoczęty proces związany z realizacją Punktu Styku Sieci.
Utrzymanie Punktu Styku Sieci

Utrzymanie Punktu Styku Sieci

T-Mobile Polska oraz Operator zobowiązani są do utrzymywania prawidłowego działania Punktu Styku Sieci i bezzwłocznego usunięcia Awarii i Usterek leżących w jego właściwości, po ich wykryciu lub otrzymaniu stosownego zawiadomienia o Awarii i Usterce od drugiego operatora.
Opłaty

Opłaty

Opłaty funkcjonujące w sieci T-Mobile Polska
Polski English
T-Mobile Polska