Roaming – hurtowy dostęp

Hurtowy dostęp do usług roamingu w Unii Europejskiej

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, T‑Mobile Polska przedstawia ofertę referencyjną na hurtowy dostęp do usług roamingu. Niniejsza oferta referencyjna opisuje obowiązki i prawa T‑Mobile oraz Podmiotu ubiegającego się o dostęp jako podstawę do zawarcia Umowy dotyczącej hurtowego dostępu do usług roamingu, która będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy T‑Mobile i Podmiotem ubiegającym się o dostęp.

ZAŁĄCZNIKI