Hurtowy dostęp do usług roamingu w Unii Europejskiej

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, T-Mobile Polska przedstawia ofertę referencyjną na hurtowy dostęp do usług roamingu. Niniejsza oferta referencyjna opisuje obowiązki i prawa T-Mobile oraz Podmiotu ubiegającego się o dostęp jako podstawę do zawarcia Umowy dotyczącej hurtowego dostępu do usług roamingu, która będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy T-Mobile i Podmiotem ubiegającym się o dostęp.

Polski English
T-Mobile Polska