Olga Wółkiewicz07.09.2022

T-Mobile publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021

T-Mobile Polska opublikował trzeci już Raport Zrównoważonego Rozwoju, tym razem podsumowując inicjatywy podjęte w 2021 roku. Firma wielokrotnie nagradzana za swoje odpowiedzialne działania w tym roku po raz pierwszy prezentuje swoje projekty w ramach dwóch, strategicznych obszarów: Green i Good Magenta.

T-Mobile dąży do tego, aby nowoczesne technologie służyły odpowiedzialnemu rozwojowi społeczeństwa. Firma deklaruje, że chce podążać drogą bardziej zrównoważonej cyfrowej przyszłości w obszarze telekomunikacji i ma świadomość, że cyfryzacja daje nieograniczone możliwości i stwarza ogromny potencjał dla ochrony środowiska i oszczędzania zasobów. Firma przyjęła także mocne zobowiązanie, aby rozwijać różnorodność w miejscu pracy, przeciwdziałać wykluczeniom oraz dbać o bezpieczeństwo użytkowników sieci. Dowodzi tego premierowa publikacja.  

Opublikowany „Raport Zrównoważonego Rozwoju T-Mobile” za rok 2021 prezentuje odświeżone podejście firmy do strategii CR, w której mocny nacisk położono na perspektywę celów ESG (ang. environmental, social and governance). W najnowszym wydawnictwie firma prezentuje swoje działania w ramach dwóch, strategicznych obszarów: #GREENMAGENTA oraz #GOODMAGENTA, aby podkreślić priorytetowe kierunki, w których spółka chce nadal się rozwijać. Obszar #GREEN dotyczy, więc inicjatyw, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, redukcje zużycia zasobów, zmniejszenie zużycia energii czy ograniczenie emisji CO2. Natomiast obszar #GOOD to wszystkie działania wspomagające rozwiązywanie istotnych problemów społecznych takich jak internetowa przemoc, cyfrowe wykluczenie, ale także wzmacnianie obszaru diversity&inclusion. 

Raport został opracowany zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską. W wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://raport-t-mobile-polska.pl/. Landing page prezentuje kluczowe obszary raportu, a całość wydawnictwa stanowi kilkudziesięciostronny plik do pobrania, który pogłębia temat zrównoważonego rozwoju w T-Mobile.

PODZIEL SIĘ

ZAŁĄCZNIKI

ZDJĘCIA

PLIKI

Polski English
T-Mobile Polska